is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Martini (N.), Hervorming voor velen in mHienauu. niusi«ru»u. u™. ^ .

Marx (Karl) und Friedr. Enoei.8, Gesammelte Schriften, 1841 bis 1S50. ... Bde. Stuttgart 1902— . 8'.

Aus dein literar. Nachlass von Karl Marx, Fricdr. Engels und Ferd. Lassalle, I.

Marx (Kabl), Friedr. Engels und Ferd. Lassalle — Aus dem literarischen Nachlass von —. Horausgeg. von Frans Meiirino. I— . Stuttgart 1902— . 8®.

Mascovius (Io. Iac.), De iure feudorum in imperio Eomano-Germanico liber. Ed. 3a. Lipsiae 17G3. 8'.

Maxell (J.)i Ueber Beweislast, Einreden und Exceptionen. Göttingen 18G1. 8°.

Mayr (Georg von), Statistik und Gesellschaftslehre. II. Bevölkerungsstatistik. Freiburg i. B. 1897. gr 8'.

Mean (Ca*, de). Observationes et res judicatae ad jus civilc Leodiensiuni, Homanorum aliarumque gentium' canonicum et feudale. Ed. 3». M. G. de Louvrex notis ill. ac iudice opera M. Gordine completa. S torn. (-1 vol.) Leodii 1710. 41. f°. — Cum eft.

Mees (M.), Bedenkingen tegen het vonnis van het Hof van ZuidHolland in zake Balguerie en Zoon ca. Ericsen Eotterdam 1855.8 .

Meischeider (E.), Die letztwilligen Verfiigungen nach dem Biirgerl. Gesetzbuche für das deutsche Eeieh. Leipzig 1900. 8°.

MeillOl'ie van appel, door Mevr. de Wed. D. Pruimers op den 14on Dec. 1863 ingediend bij het Prov. Geregtshof van Overijssel, ter zake van hare ontzetting uit de voogdij over haar kind. Utrecht 18b4. b .

Mengelwerk — Eegtsgeleerd —, met bijzonder opzigt op de nieuwste wetgeving en regtsgeleerdheid. Yerz. en uitgeg. door H. W. Iijdeman. Groningen 1811. 8°.

Merkel (Ad.), Ueber den Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Strafrechts und der Gesainmtentwicklung der öffentlichen Zustande und des geistigen Lebens der Völker. Eede. Strassburg 1889. 8 .

Merkel (Jou.), Gustav Hugo. Festrede. Göttingen 1900. 8°.

Merleil (B. van), Proeve eener wet op de bevordering bij het Ned. leger. Amsterdam 1848. 8°.

Mcrula (Paul. G. F. P. N.), Manier van procederen, in de provintien van Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, belangende civile zaken, enz. Verm. met aant. door Qer. de Haas. llotterdam a.750. 4 . Met titelpl.

Meiier (A. D.), Tweede toespraak tot eenige voornamen in den lande, over het verval of mogelijk behoud der loterij. Amsterdam 1838. 8 .

Meyer (Herm.), Anleitung zur Prozesspraxis nach der Civilprozessordnung vom 30 Jan. 1877 in Beispielen an ltechtsfallen. 8 Abdr. Berlin 1879. 8°.