is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Modderman (W.), Practijk en theorie der rechtswetenschap. Groningon 1875. 8°.

Molil (Bob. von), System der Priiventiv-Justiz oder Rechts-Polizei. 3» Aufl. Tübiugeu 1860. 8°.

Die Polizei-Wissenschaft, III.

91ois — Quinze — de régime libéral en Roumanie. Paris 188(5. 8 .

Molinari (G. de), L'évolution politique et la révolution. Paris 1884. 8°.

Molster (J. A.), Zeemans handboek. Bevattende de regten en pügteii der gezagvoerders ter koopvaardij, enz. 3° dr. Amsterdam 18(53. 8 .

Monopoliestelsel — Het koloniaal — getoetst aan geschiedenis en staatshuishoudkunde, van D. C. Steijn Parvé, daadzakelijk wederlegd. Gouda 1850. 8°. A-

Montesquieu, Esprit des lois. Avec les notes de 1'auteur et un chois des observations de Dupiu, Crevier, etc. Paris 1841. 8 . Av. poitr.

Morrisoit (Will. Douglas), Juvenile offenders. Londou 1896. 8 .

Mourik (Bern.), Naamrol der rechtsgeleerde en historische schryvers, welke over alle rechtzaaken en voorvallen in de rechten in Holland, by de practizyns gebruikelyk, in 't Nederd. gesclireeven hebben, enz. Amsterdam 1741. 4°. — Met titelpl.

Muelileilbrucll (C. F.), Doctrina Pandectarum. Ed. nova. Bruxellis 1838. 4°.

Muensterberg (Em.), Bibliographie des Armenwesens. Bibliographie charitable. Berliu 1900. 8°.

Muller (Huoo), Het standpunt der Eadikalen bij de Kamerverkiezingen in Juni 1891. Voordr. Amsterdam 1891. 8°.

Muller (Joan), Wat Nederland behoeft behalve Grondwetherziening. Amsterdam 1848. 8°.

Multatuli [Ed. Douw es Dekker], Nog-eens: Vrije-arbeid in Nederlandscli-Indië. Delft 1870. 8°.

Multatuli [Ed. Douwes Dekker], Over vrijen arbeid in NederlandschIndië en de tegenwoordige koloniale agitatie. 2 aflev. Amsterdam 1862. 8°. A' G'

Muuier-Jolaiu (J.), La plaidoirie dans la langue frau^aise. Cours libre. Anu. I—III. Paris 1896-1900. 8°.

Munniks (J.), Handleiding tot de hedendaagsche rechtsgeleerdheid, der Vereen. Nederlanden, naar den order van het Romeinsche recht. 2 dln. (1 bd.) Amsterdam 1776. 8°. — Met titelpl.

Muntstelsel — Het — gewijzigd naar de bestaande behoefte. [Door li. 0. d'Ablaing van Giessenbueg.] Leyden 1845. 8°.