is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pfeil (li- von). Zur Lösung der socialen Frage. 3° Aufl. Bcrlin 1891. 8 .

I»fi/.er, Was erwartet Deutschland vou «lom biirgerlichen Gesetzbuch? Hamburg 1889. 8'.

Duitschc Zeit- mul Streitlï. N. F. IV, r>5.

Pliases of party. London 1809. 8 '.

Pllilaletlies [lz. j. I-ion], Politiek comediespel. Een woord aan mijn vaderland, 'sGravenhage 1860. 8°.

Pllilaletlies flz. J. Lion], De regten des Konings en de inotieWintgens. 's Gravenhage 1860. 8°.

Pllillips (George), Deutsche Keiuhs- und Rechtsgeschichte. 1° Anti. München 185!). 8°.

Pliillilis (II. A. D.), Our administration of India, being a complete account of the revenue and collectorate administration in all departmenta, etc. London etc. 1886. 8'.

IMcanl (Edm.) , Le droit pur. Cours dVucyclopédie du droit. Les permanences juridiques abstraites. Bruxelles etc. 1SJJ. o •

Piepers (M. C.)f De rechtszekerheid van den inlander in Ned.-Indie, op het gebied van het strafrecht. Amsterdam 15)00. 8".

Piersoil (N. G.), Grondbeginselen der staathuishoudkunde. 3C dr. Haarlem 1891. 8J.

Piersoil (N. G.), Java en de koloniale questie. Amsterdam 1S71. 8'.

Piffeail, La procédure civile des tribuuaux de France, dcMnontivc Pil,r principes, et mise en action par des formules. 2° ed. 2 tom. I aris 1811. 1 .

t La procédure civile etc. 3e éd. 2 tom. Paris 1819. -1 .

Piliaill (Os.), Le barreau. Paris 1813. 8°.

PilltO (A. A. uk), Bedenkelijke reactie op strafrechtelijk gebied. sGravenhage 1886. 8°.

pia„ _ Eenvoudig — om het Nederlandsche finantiewezen op eeuen vasten en dtiurzamen grondslag te regelen, enz. Door J. H. \. L. 'sGravenhage 1854. 8°.

Plaiick (Jul. Wilii.), Die Mehrheit der Bechtsstreitigkeiten im Prozessrecht. Göttingen 1841. 8°.

piaiick (Jul. Wilii.), Systematische Darstellung des deutschen (Stralverfahrens auf Grundlage der neueren Strafprozessordnungen seit 1818. Göttingen 1857. 8°.

I'lifllt — De — van liet leger tegenover de vrijwilligerkorpsen, door een luitenant der artillerie. Amsterdam 1867. 8°.

IMiester (G.), Leerboek der notariële wetenschap. 2 dln. 2l', 1° dr. Tiel 1864. 8°.

1. Over het burgerlijk regt. ii. Over den vorm van notariële acten.