is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1*ió8z (At.ex.), Beitriige ztir Theorie des Klagerechts. T.eipzig ]8S0. 8'.

i'nc/,1 (J.)i Gruudriss zu Vorlesungeu über Polizei. Mit bes. Kiicks. auf die neuere Polizeigeselzgebung Bayerns. Miinchen 18(50. 8'.

1'oilM'illT (K.) — DifléremlentrelaOoloiiibieetle Costa-lJica. Arbitrage de M. Ie président de la llépubliquo Franyaise. 2e mémoire prés. au nom de la républ. de Colombie [par] —. Paris 1890. gr. 8°. A.(>.

Poircl, I 'rojels de code d'oi ganisatiou judieiaire, de code d'iustructiou criminelle, de code péual, et de décrets en forme de règlements d'administratiou publiqtie pour 1'exécution do ces codes. Paris 1851. 8C.

1'olilh (M. S.), Koning Willem ]ll en de Grondwet, de schoonste parel in de kroon van Xeêrlands derden Koning. Amsterdam 1874. 8°.

I'olice — La —- a Paris. Sou orgnniBation. Sou tbnetioniieinent. Par tui rédacteur du Temps. Paris 1887. 8°.

I'olititjue — De la — du moment en Beigique. Suivie de La questiou de la dette hollanditis-. [Par Jos. Muki'8-Vandeiimaei.en.'| Bruxelles 1839. 8°.

Beide stn. met eigen titel eu pagiu.

I'lllloclt (Fbed.), Au introduction to the historv of' the seieiiee of politics. London 1890. 8°.

INils (AL. S.), Leiddraad bij de voorlezingen over strafrecht en strafvordering. 's Gravenhage 1889. 8°.

1'olytropos, De Oost-Indische pleiaden en hun pleegkind. Bene bibliogr. studie. Amsterdam 1807. 8°. A. G.

PoortllüiH'l (.1. V. C. dun l!i.Kit), Krijgsgebruiken in den oorlog te land (oorlogsreehl) en de rechten der neutralen. Breda 1880. 8^.

I'oortllgiiel (J. C. C dun Beek), Neerland'» belang bij de eonferentiën te Brussel en St.-Petersburg iu 1874—75. Breda 1875. 8'.

1*08110 (J. •)• ), 'Een woord aan de Vrijzinnige Kiezers-Verecniging te Amsterdam. Amsterdam 1851. 8°.

I'ouget (Lui'is), Assurances sur la vie. Prime tixe. — Mutualité. Compagnies lranyaises. — Compagnies étrangères. Economie sociale et politique. Législation, etc. Paris 1855. 8'.

l*0ll/.0l (AbeI/), La recherche de la patemité. Ktude critique de socio'ogie et de législation comparée. Pref. par Bkhengbr. Paris 1902.8°.

Praag' (J. van), l)e rechtspraak op het herziene Wetboek van Strafvordering (_1 Sept. 1880—10 Maart 1890). 's Gravenhage 1890. 8°.

1'l'iictisjlls woordrilbookjc. ot verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk. Dordrecht 1785. S3.

l'l'iUti/.yil — De valsehelyk ontmaskerde jonge — aan tillen rechtzinnigen rechtsgeleerden en verstandigen landgenoten, iu zyne ware gedaante en beweegredenen nader ontdekt, door den sehryver der ) erdediging van de eer der Holl. natie, enz. [E. M. Engei.beets.] 's llage 1777. 8'.