is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sneueer (Hkiib.), The man versus the state: containing //The now Torvism", The coming slavcry, The sins ot legislators and hThe great political superstition." London etc. 1884. 8 .

S«OOrwefC-maatSCll»M»ij — De Nederlandsch Indisehe - in de IVeedo Kamer. Vervolg op de Waal's Aanteekeningen over koloniale onderwerpen; door geen adspirant minister. Amsterdam 18bJ. 8 . A. It.

Staatsblad - Het - van liet koningrijk der Nederlanden. Bew. door

W. H. DE Sayornin Loiiman. \ ervolgd door M. Iolak ctln.

Groningen 1873— • 8 .

Staatswetten — Nederlandsche met de daarbij behoorende besluiten t" uitvSing, afzonderlijke Kon. Besluiten en reg^ door O. H. Fm«s. 0° dr., bijgew. tot 1° Jan. 1889. Schiedam 1889. 8 .

Staatswetten - Nederlandsche met opneming van de oorspronkelijke redactie der gewijzigde art., enz. Uitgeg. door K. M Wikrsma. Groningen 1897. 8°.

Stahl, Wat is de revolutie? Voorlez. Uit het Hoogd. L trecht 1852. 8 .

Stanmiler (Rud.), Wirtschaft und Recht nach der inaterialistischen Geschichtsauffhssung. Leipzig 1890. 8°.

staring (W. C. H.), Gepaste en ongepaste bescherming van dieren. Haarlem 1877. 8°.

staring: (W. C. II.) en J. K. W. Quari.es van Ufford - De koloniën der Maatschappij van Weldadigheid in 1810, beoordeeld door — Arnhem 1847. 8°.

Xtnriinr (W. C. H.), Notice sur les colonies agricoles de la Société Néerl. de Uient'aisance, adressée a M. v.. N... a Bonn. Arnhem 1849. kl. 8'.

Statistiek der bevolking van Amsterdam en eeuige voorname steden der wereld in 1899— . Tableaux de statistique déinographique, etc. Amsterdam 1900— .8°.

Statist. mededeelingen Bureau v. Stat. der gein. Amsterdam, 5, .

Statistiek der gemeenteflnantiën in 1896- . 's Gravenhage

1900— .8°.

Rijd»-, tot de stat. van Ned. Nieuwe volgr. II, IV, VI.

Statistiek — Justitiëele — van het koninkrijk der Nederlanden over 1900. 's Gravenhage 1901. 4°.

Bijdragen tot de stat. van Ned. Nieuwe volgr. VII.

Statistiek der periodieke verkiezingen voor de 2" Ka^ ftnóm "of de Prov. Staten en de Gemeenteraden, in gemeenten net loOOO ot meer zielen, gehouden in 1901. Met bijv. n». 1. s Gravenhage 1901 8 . Bijdragen tot de stat. van Ned. Nieuwe volgr. VIII.

Statistiqne générale des recettes et des dépenses du royaume de Belgique. 1840—1895. Bruxelles 1900. gr. 8 .

Minist. des Fin. et des Tiav. 1'ubl.