is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vliet (L. van), Indische belangen. I—III. 's Gravenhage 1850. 8°. A. G.

Vliet (L. van), Schets eener Grondwet, 's Gravenhage 1848. 8°.

^ liet (L van Woi'dbic'hem van), Twee redevoeringen over liberale

koloniale politiek Amsterdam 1871. 8°. a. g.

«

(k- VAN Woudrichkm van), Wat willen de //geavanceerd" liberalen? Amsterdam 1870. 8°. a G

Vliet (L. van), Een woord aan Neêrlands gegoeden Tover het belastingstelsel]. s Gravenhage 1848. 8°.

, Een woord enz. 2e dr. 's Grav. 1848. 8°.

Vlissingen (F. H. van), Ontwerp van eene kolonisatie voor de eilanden Sumatra, Borneo, Celebes en Boeroe, uitmakende een deel der Ned O. I. bezittingen. Amsterdam 1857. 8°. A. G.

Vloten (A. A. van), Proeve van een ontwerp van wet op het beleid der regering in Ned. Iudië, met memorie van toel. 2e uitg. Amsterdam 1851. 8°. AG

Vloten (J van), Over arbeiders-vereenigingen en vennootschappen van h.indwerkslui; een lichtpunt in de toekomst der zamenleving. Deventer 1863. 8°.

Vloten (J. van), De ministerieele eedpreek ontleed. Haarlem 1881. 8°.

Vocke (Hkinr. >, Gemeines eheliches Güter- mul Erbreeht in üeutschland 2 Bde. Nördlingen 1873. 8°.

VT707(JP")' Commentarius a<1 Pandectas. 2 tom. Ed. 2\ Hagae-Com.

Voet (Joh.), Commentarii ad Paudectas. ... tom. III: ejusd. commentarii continens supplementum, auct. Joann. van der Li'nukn. Sect. 1» a libro 1. usque ad XII. Pandectaruin. Trajecti ad Rhen. 1793. f°.'

Voet (Joh.), Compendium jurisjuxta seriem Pandectarum, adi. diflerentiis juris civilis et canonici, etc. Lugduni Hat. 1G83. 8°.

Voet (Joh.), Elementa juris aecundum ordinem Institutionum Justiniani Ed. '4'. Lugduni Bat. 1737. 8°.

Voet Gisu. fil. (Paul.), De duellis ex omni jure decisia casubus liber singularis, ed. iterata auct. et emend. Ultrajecti 1658. 12°.

Voet (Paul.), Mobilium et immobilium natura, modo aeademico et toren si ad evidentiorem juris statiitarii intelleetum strictim propoaita Nova ed. Ultrajecti etc. 1714. 8°.

Voet (Paul.) De statntis eorumque eoncursu, liber singularis Nova ed Bruxellis 1715. 8°.

Voet Gisb. t. (Paul.), De usu juris civilis et i-anonici in Belgio Unito deque more promovendi doctores u tri usque juris, ete. liber singularis. Ultrajecti 1657. 12°. 6