is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Constitution donnéo, de sa propro volonté, par S. S. Ie Pape Pie\ II, auxétats Romains, le 0 juillet 1816. Trad. de 1'or.ginal unpr. ü Rome. Paris 1816. 8°.

Consuetlldines ducatus Burgundiae, fereque totius Gal 1 me: coiriinent. Bart " a C.iassenaeo ill. Ex uit. auctor.s recogn. Acc. index. [Genevae,] sumpt. Sam. Crispiai 1617. f .

Consaltatieil - Derde deel, van de —, advysen, en advertissementen, chegeven oude gheschreven by verscheyden voortreftelycke rechtsgeleerden in f lol landt, West-Vriesland t, endo ] t Sticht van Uytrecht. Midsgaders appendix. Amsterdam, by Joh. Golom 1047. 4 .

Het app. met afz. titel en pagin.

Cor»US der Groninger rechten; vervattet in vier deelen; rakende het eerste do mauiere van procederen in stadts saaken, het tweede het recht van persoonen en saaken, het derde misdaden, het vierde het Oldambt en Sappemeer, enz. Groningen 173o. 4 .

(orvilius (Joann. Arn.), Elementa juris civilis. Add. Germ. Coüsinii receptarum utriusque juris regularum partitiombus. Amsterdam, ap. Lud. Elzevirium 1645. 12°.

Cossa (Louis), Premiers élément» d'économie politiqua Trad. daprès la 8C éd. par Louis Paoli, rev. par Ch. Gide. 1 aris 1889. 8 .

Creasy (Edw.), The rise and progress of the English constitution. 9th ed. London 1867. 8°.

Cremers (W. C. I. J.), Aanteekeningen op Nederlaiidsehe staatswetten, bevattende de litteratuur en de jurisprudentie. Groningen 1882. 8 .

Criminalrecbt - Allgemeines - für die Preussischen Staaten. lerTh. Criminal-Ordnung. 3°r Abdr. Berlin 1822. 8 .

Cruvsmans (Florent), Des risques de guerre au point de vlJ® de la police d'assurance inaritime et des usages d'Anvers. Bruxelles etc.

1862. 8°.

Hailietll (H.), La question sociale, ltésumé de six confér. Genève etc. 1871. 8°.

Dareste (Rod.), Nouvelles études d'histoire du droit, Paris 1902. 8°.

Have (VïCT.), Michel Bakoenine en Karl Marx. (De pschiedems van een laster-kampagne.) Vert. van P. M. Wink. Amsterdam 1900. 8 .

Delvincourt, Institutes de droit civil francais, conformément aux dispositions du Code Napoléon, etc. 2» éd. 3 torn. Paris 1810. 8 .

Derilburg (Heinr.), Die Reform der juristischen Studienordnung. Berlin 1886. 8°.

Oevoti (Joann.), Institutionum canonicarum libri IV. Ed. 3* Ganfonsis. 2 tom. Gandae 1830. 8 .

Dictator - Toen ik - was^ Uit het Eng. door J. van Loenen Martinet. Haarlem 1894. 8°.