is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

llalherstaitt (A.), Een standbeeld voor den graaf van den Bosch. Leiden 1862. 8°.

Hautfbuch der politischen Oekonomie. Herausgeg. von Gust. Schoenberg. 3" Auiï. 3 Bde. Tübingen 1890, 91. 8°.

I, II. Volkswirtschaftslchrc. III. Finanzwissenschaft mul Verwaltungslehre.

Handelsgesetz — Ungarisches —. (XXX VII. G.-A. vom J. 1875.) 2° mit den auf das Gesetz be/.üglichen Ministerial-Verordnungen verin. Aufl. Budapest 187G. 8°.

Huiulels^esetzbucll —- Das Allgemeine Deutsche — nebst den sicli darau anschliessenden Reichsgesetzen (Markenschutzgesetz, Aktien110veile vom 18. Juli 1884 u. a.). Herausgeg. und erl. von Carl Gareis und Otto Fuciisberger. Berlin 1891. 8°.

Hurk (P. P. L. yan der), De nood der Friesche gemeenten. Bijdrage tot de kennis der sociale toestanden in de prov. Friesland. Leiden 1895. 8°.

Heetjans (H.), Register van de onderwerpen, vervat in de Verzameling der wetten, besluiten enz. betr. de dir. belastingen, invoerrechten en accijnzen, over 1823—189G, n° 77, voor zoover die nog voortdurend van kracht zijn. 3° uitg. 's Gravenhage 189G. 8°.

Heffter (A ug. Wilh.), Das europaische Völkerrecht der Gegenwart. 2° Ausg. Berlin 1848. 8°.

Hobsoil (John A.), The problem of the unemployed. An enquiry and an economie policy. London 189G. 8°.

Hoelzing'er (K.), Politik und Glauben. Ein Ruf zur Reform. Leinzi" 1892. 8°. F a

Holtzendorff (Franz von), Wesen und Werth der öftentlichen Meinung. München 1879. 8°.

Horil (Leo), Die Berufungsinstanz iin Strafverfahren. Berlin 1881. 8°.

Housinjr ot the Working Classes Aet, 1890. (53 and 54 Vict. Ch. 70.) London. gr. 8°.

Ilouteil (S. van), Bijdragen tot den strijd over God, eigendom en familie. 2° uitg. Haarlem 1883. 8°.

Hulshof! (Am..), \ erhandelinge over den grondslag der wet-geevende magt, waar door God, inzonderheid in de Openbaaring, eischt, dat do menschen hunne zedelyke bedryven naar zyn voorschrift inrichten. Waar by G verhand, over het zelvde onderwerp, door Theod. Bosch, Cur. II arm. Braunius, Abr. Perrenot e. a. Leyden ] 7GG. 4°. R. K.

Hyde (Henry Baldwin). A biographical sketch. New York 1901. 8°. — With pl.

Iets over de belastingen en enkele andere onderwerpen, door den schrijver van Beschouwingen over de belastingen enz. Haarlem 1892. 8".