is toegevoegd aan je favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huet (Cx>. Busken), Groen en rijp door Thrasybulus. 2e dr. Haarlem 1899. 8°.

Huet (Cd. Busken), Mr. J. van Lennep en Klaasje Zevenster. 3e dr. Arnhem 1866. 80-

Iluet (Cd. Busken), Lidewyde. 3° dr. Met voorber. van G. Busken Huet. Haarlem 1897. 8°.

Huet (Cd. Busken), Litterarisclie fantasiün. 2 dln. Amsterdam 1873. 8°.

Huet (Cd. Busken), Oude romans. 2» dr. 2 dln. Haarlem 1884. 8°.

Huet (Cd. en Anne Busken), Schetsen en verhalen. 3° uitg. 2 dln. (1 bd.) Rotterdam z. j. 8°.

Hugo O ictor), Angelo tiranno di Padova. Uramma. Trad. da Babbieei. Angelo. Drame. Madrid 1860. 8°.

llugo (Victob), Les eontemplations. 2 vol. Paris 1882. 8°.

I. Autrefois. 1830—1843. II. Aujourd'hui. 1843—1856.

Hugo (Victob), Les feuilles d'automne. Bruxelles 1832. 8°.

Hug'0 (Victob), La légende des siècles. le série. Paris 18S0. 8°.

Hugo (Victob), Odes et ballades. Nouv. éd. Paris 1878. 8°.

HugO (Victob), Oeuvres oratoires. 2 tom. (1 vol.) Bruxelles 1853. kl. 8°.

Hu»'0 (Victob), Orientales et ballades. Bruxelles 1832. 8°.

Ilugo (Victob), Les orientales. Les feuilles d'automne. Les chants du crépuscule. Paris 1872. 8°.

Hujro (Victob), Théatre. 4 toni. Paris 1869—81. 8°.

Hugo (Victob), Torquemada. Drame. 3° éd. Paris 1882. 8°.

Hugo (Victob), Les voix intérieures. Les rayons et les oinbres. Paris 1869. 8°.

Hlin'0 (Victob) devant Napoléon. Bruxelles s. a. 8°.

Hulde aan Gysbert Japiks bewezen, in de Sint Martini kerk te Bolsward, op den 7 Julij 1823. Met de daarbij behoorende stukken, enz. 2 stn. Bolsward, Leeuwarden 1824, 27. 8°. — Met portr. en facs.

Het 2" st. o. d. t.: Hulde aan Gysbert Japiks, door J. Hiddes Hai.deutsma.

Hulsman (G.), In memoriam Ds. J. P. Hasebroek, geb. 6 Nov. 1812; gest. 28 Mei 1896. Utrecht 1896. 8°.

Huiuboldt (VVilii. von), Briefe an eine Freundin. 5° Aufl. 2 The. Mit Facs. Leipzig 1853. 8°.

Huilie oltaire], Le caff'é, ou 1'Ecossaise, comédie. Trad. en Francais. Londres 1760. 12°.