is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voltaire (F. de) — Het Frans gedicht van den Heere —aan Jonkheer W. v. Haren, in het Neederd. vert. Waar achter gevoegd is eene toespeeling op het gedicht door P. Merkman. Haarlem 171-3. 8 .

Vondel (J. v.), Poëzy of verscheide gedichten, op een nieu by een vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte gedichten vermeerdert: Mitsgaders een aanleidinge ter Nederd. dichtkunste en het leven des dichters [door G. Bbandt]. 2 dln. Franeker 1682. 4°.

Voort (J. H. van der), Hedendaagsche Amerikanismen. Met verklarende

ophelderingen. Gouda 1894. kl. 8°.

Vos (.Tan), Op 't graf van de groote Hugo de Groot, in zijn leven gezant der doorluchtigste Kroon van Zweeden. Amsteldam, by Jac. Lescaille 1615. pl°.

Vos (Jan), Kommerrust, hofstede van den Eed. Heer Mr. Joan TJitenboogaardt, ontfanger der gemeene Landts middelen wegens de Staaten van Holl. en Westvr. over Amsterdam, enz. Amsterdam, by Jac. Lescaille 1663. 4°.

Vosmaer (C.), Amazone, 's Gravenhage 1880. 8°.

Vosmaer (C.), Londinias. Leiden 1877. 8\ — Met ill.

Vosmaer (C.), Nanno. Eene Giieksche idylle. 2° dr. 's Gravenhage 1883. 8°.

Vosmaer (C.), Vogels van diverse pluimage. Beelden en studiën. Leiden 1879. 8°.

Vosmaer (C.), Vogels van diverse pluimage. Gedichten. Leiden 1879. 8°.

Vosmaer (C.), Vogels van diverse pluimage. Novellen. Leiden 1879. Su.

Voss (Joh. Hhinr.), Luise. Ein landiiches Gedicht in drei Idyllen. Mit Holzschn. Berlin 1867. 8°.

VOSS (Joh. Heinr.), Luise. Ein liindliches Gedicht iu drei Idyllen. Leipzig o. J. kl. 8°.

Vl'eese (VVill. de), De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken. ... stn. Gent 1900— . 8°.

Vrouwen — Bijbelsche —. Dichterlijk album. 3e dr. 2 dln. (1 bd.) Oude Verbond en Nieuwe Verbond. Amsterdam 1879. S°.

Waarheen .' Een woord aan de lezers van Max Havelaar. Leyden 1860. 8°. 2e dr. Leyden 1860. 8°. -A.. G.

Waarmond (Vreedertjk), ondersoeker der waarheyd [Adr. Koerbagh] — Een bloemhof vau alleriey lieflykheyd sonder verdriet, geplant door —, tot nut en dienst vau al flie geen die der nut en dienst uyt trekken wil. Of een vertaaling en uytlegging van al de Hebreusche, Grieksche, Lat., Franse en andere vreemde bastaart-woorden, enz. Leyden 1668. 8°.