is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

§ 4 Beoordeeling der verklaringen.

Ongelijksoortigheid der verklaringen. Twee vragen, 81. Op beide antwoordt slechts T y 1 o r, 31v. I. H. S p e n c e r's 1ste verklaring, 32; 2de verklaring, 33v. II Theorie van G. A. W i I k e 11, 34v Wilken en Spencer, 35-37. Beoordeeling d.

verkl. v. Wilken, 37v. III. Beoordeeling d verkl v. J. G. F r a z e r, 38—40. IV. Beoordeeling d.

verkl v. F. B J e v o n s, 40v. V. Beoordeeling d verkl. v. E. B. Tylor, 41. VI. Beoordeeling d.

verkl. v. W. Bobertson Smith, 42. Resultaat. 42 31—42

§ 5 Beteekenis van het vasten in oorsprong en ontwikkeling.

Animisme, 43v. Onsterfelijkheidsgeloof, 44v. Gevolg. Doodenoffer, 45. — Zienswijze van A1 b. C.

Kruyt, 46—48. Bespreking van dit gevoelen, 48 — 50. Resultaat, 50. — Omvang v h doodenoffer, 50v. Voorbeelden, 52—54 Volstrekte vernietiging of overgave. 54. Gevolg, 55. Beteekenis v. h. doodenofler, 5fi. Jongere vorm v. h. doodenofter. Gevolgen, o. a. vasten, 56v. Oorzaak en reden van de onthouding, 58. Het eten buitenshuis of het gebruik van voedsel, door anderen aangebracht. Aard der onthouding, 59. Innerlijke samenhang van oorsprong en reden van het vasten, 60. Beperkte geldigheid der gegeven verklaring. 61. — Vasten als voorbereiding tot de gemeenschap met het bovennatuurlijke, 61 v. Overeenkomsten verschil met het doodenvasten, 62v Nadere uiteenzetting met voorbeelden :

1 sle geval, 63v ; 2de geval, onderscheiding van soorten,

64v.; 3 Ie geval, 65—67 Reden voor de onthouding verschillend; berust op de verhouding, van den mensch tot het bovennatuurlijke, 67, d. i. zijn godsdienst, 68. Ontwikkeling van de godsdienst, 68v. Ontwikkeling van den vastenritus Onvolledigheid der uiteenzetting, 69. Bedoeling, 70. — Bespreking van niet behandelde voorbeelden. I. Vasten bij geboorte en het intreden der puberteit, 70v. II. Vóór en tijdens den krijg, 71 III. Vóór belangrijke ondernemingen, 71 IV. Ten tijde vau godsdienstige