is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens in Siam.i) Bekend is de onthouding, die de Indiaan zich oplegt niet het doel, om in een door aanhoudend vasten en waken gewekt visioen zich zijn beschermgeest te zien toewijzen. „At manhood the Indian lad, retiring to a solitary place to fast and meditate and pray, receives visionary im-

pressions and especially he waite till there appears to

him in a dream some animal or thing which will be henceforth his „medicine', tlie fetish-representative of bis manitu or protecting genius." *) Bij dezelfde stammen vasten jagers róór zij op de jacht gaan; in het volgende visioen wordt hun kenbaar gemaakt, hoe zij de jacht kunnen doen gelukken. 3)

Grieken. Romeinen, Perzen, enz. kenden liet gebruik, het vasten in acht te nemen als voorbereiding tot de plechtigheden der Mysteriën.*) Volgens Tylor beschouwden de Grieksche pi ieslers het vasten als middel om visioenen op te wekken. „The Pythia of Delphi herself fasted for inspiration." 5)

Tot de boetedoeningen en zelfkwellingen van den Mexicaanschen priester behoort een telken jare terugkeerende aclitdaagsche \asten. Ook korten tijd vóór de groote feesten leggen zij zich strenge onthouding op. 6) Bij de Azteken waren „l asten und schmerzhafte Blutlassen theils als Büszung theils zur Vorbereitung auf religiöse Feste sehr haufig und allgeniein. ,. 1 >ei 1 Tempel zn kebren, das heilige Feuer zu unterhalten. Fasten und Nachtwachen, Enthaltsamkeit und Selbst-

'') Ersch und Gruber, art. Fasten.

4) E. B. Tylor, Primitive Culture, 2 vol. London, 1873, I, p. 411; Waitz, Anthr., III, S 118 ±i'.; Ca tl in, N. Amer. Tribes, I, p.36ff. *> E B. Tylor, Prim. Culture, I, p. 411

') F. B Jevons, Introduction. p 365; Ersch und Gruber, art Fasten.

4) E. B. Tylor. 1. c.

*) Waitz, Anthr., IV, S. 152.