is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

411 ff. Hoezeer vasten wordt beschouwd als een noodzakelijk hulpmiddel om met de hoogere wereld in verbinding te treden, moge blijken uit het bij de Zulu's geldende geloof, dat „the continually stuffed body cannot see seeret things." !)

Doch niet slechts bij meer onbeschaafde volkeren vinden wij bet gebruik, zich van voedsel te onthouden niet het vooropgezette doel in visioen of droom zich bovennatuurlijke kennis eigen te maken, dit verschijnsel is evenzoo opgemerkt onder meer beschaafde volken. Zoo wijst Tylor o. a. op de Grieksche orakelpriesters, die bet vasten beschouwden ,,as a means of bringing 011 prophetic dreams and visions", op de vastende Pytbia van I )elpbi en op het veelvuldig voorkomen van vasten met hetzelfde doel bij de Christenen van vroegeren en lateren tijd. Dit vasten, ,,so as to produce ecstatic vision", is een van de krachtigste middelen ,,of disturbing the functions of the miiid. ' Niet onmogelijk is het. dat de natuurmensch door de ervaring van dat verband tot het houden van vasten is gekomen. Het leven van den wilde vol ontbering bracht hem wellicht meer dan eens in zulk een geestestoestand, dat hij meende „to see and to talk with phantoms which are to him visible personal spirits. The secret of spiritual intercourse thus learnt, he has thenceforth but to reproduce the cause in order to renew the effects-'.2) „So long as fasting is continued as a religious rite, so long its consequenees in niorbid menlal exaltation will continue the old and savage doctrine tliat morbid plantasy is supernatural experience. Bread and meat would have robbed the ascetic of many an angels visit; the opening of the reflectory door must many a time have closed the gates of heaven to his gaze." 3)

Uit het bovenstaande blijkt dat T y 1 o r liet vasten

') p 414. •'') p. 415.

') p 410.