is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leggen wij dezen maatstaf aan, dan dient toegegeven te worden. dat Wilken met datgene, wat hij op den voorgrond plaatst, volstrekt niet die reden voor het doodenvasten heeft aangegeven. Dat men liet gebruik van voedsel (en drank) bij bepaalde gelegenheden voor ongepast hield, blijkt zonder twijfel daaruit, dat men het naliet. Wie dit zegt, geeft niet zoozeer verklaring als wel beschrijving van het vasten. Zoo vastten ongetwijfeld de meeste volken, die de praktijk kenden. omdat zij het niet behoorlijk achtten op bedoelde tijden het gebruik van voedsel op de gewone wijze voort te zetten. Wilken had zich moeten onthouden van de aanvaarding eener denkwijze, die alleen op hooger standpunt aanwezig is, en dus geen zedelijk motief voor het vasten moeten laten gelden.1)

Wilken heeft dus noch den oorsprong, noch de oorspronkelijke reden van het doodenvasten aangewezen. Toch was hij op het rechte spoor, toen hij verklaarde, dat vele rouwgebruiken werden in acht genomen „um von Verfolgungen seitens der Heimgegangenen befreit zu werden und Besuche aus dein Jenseits abzuwenden." Doch deze gedachte heeft hij niet voor het vasten uitgewerkt.

3. Wij hebben boven bevonden, dat J. G. Frazer de meening is toegedaan, dat het doodenvasten eigenlijk is: onthouding van de in het sterfhuis aanwezige spijzen, omdat men bij gebruik daarvan gevaar liep, den zich wellicht in of aan de spijs bevindenden doodengeest in zich op te nemen.

Wat hebben wij te denken van deze verklaring? Wilken schreef: ..Obwohl direct siclier wenig gegen diese Erklarung zu sagen ist. erscheint sie uns doch, so geistreich sie aucli sein möge, einigermassen ktinstlich und gesucht." 2) De

') , anf dieser Stufe fehlen dem religiösen Leben noch fast

alle moralischen Elemente." W. Bonsset, Wesen der Religion, Halle, 1904, S. 37.

2) Revue Col. Intern. 1887, I, S. 363, Anm. 42.