is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft de strekking, door dien gewelddadigen dood „levensaether vrij te maken en dezen te doen komen ten goede van de overlevenden; ,.want de levensaetlier van den verslagene wordt gebruikt om de levensaetlier van den overwinnaar te versterken, vast te maken".1) Dat het niet om de ,,zieV' voor den afgestorvene, maar wel om den levensaelhur voor de nabestaanden te doen is, ..blijkt niet alleen hieruit, dat allen (sc. de Toradjas) dit ten sterkste ontkennen,2) maar ook, dat de rouw over gestorvenen van verschillende stammen met dezelfde scalp wordt opgeheven, en de „angga" van dien slaaf kan zich niet verdeelen over verschillende personen, maar de levensaetlier de „tanoana" wel' .3) Voorts, meent Kruyt, spreekt onwederlegbaar, dat bij het doodmartelen het om den levensaetlier van den slaaf te doen is, dat „men deze wel vervangt door een varken".4) Daarom kan Kruyt verklaren, dat „offerfeesten voor het grootste deel er op aangelegd zijn, dien levensaetlier krachtig te maken".5) ,,De Toradja s verklaren, dat zij ziek zullen worden en sterven, wanneer zij ophouden met koppensnellen, want dan zullen de goden henzelven komen halen" 6), waaruit dus blijkt, dat het achterwege laten der offers vernietiging of vervloeiing van eigen levensaetlier, d. i. den dood. ten gevolge zou hebben, „want de mensch, die gesneld werd, en wiens schedel in den „lobo" of het geestenhuis (= godenhuis) werd geplaatst, is een offer aan de goden in de plaats van zich zelf."7) Het mensclienoffer dus bij overlijden gebracht (resp. de scalp) „is niet anders dan een offer aan den overledene."8)

Men offert dus bij het graf uit vrees, dat eigen levensaetlier mocht worden weggenomen. Men offert nu aan de

') Blz. 206. — 8) NI. het eerstgenoemde. — 3) Blz. 202—3. 4) Blz. 214 — ») Blz 206. — ') Blz. 202.

') ibid. — *) ibid.