is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een blik in de bovennatuurlijke wereld, in Daniël niet. Men vergete evenwel niet, dat in geen van beide gevallen het inzicht aanwezig is, dat het gezicht slechts visioen, produkt der verbeelding is. Het vasten verhief den mensch tijdelijk in een tweede, een andere hoogere werkelijkheid boven en buiten die van al den dag.

Geheel hetzelfde karakter als in IV Esra vertoont het vasten, vermeld in de Apocalypse van Baruch. Wij kunnen ons daarom hoofdzakelijk tot de mededeeling der teksten bepalen.

Op Apoc. Bar. 12 : •"> : ,,Et cum haec dixissem jejunavi septem diebus" volgt onmiddellijk 13: 1: ,.Et factum est post haec ego Baruch stabam super montem Sion et ecce vox venit de excelsis et dixit milii. etc." In 20 : ó, G gewordt

Baruch van den Heer (Dominus) de l.ast: vade

igitur et sanctificare se])tem diebus neque edas panem neque bibas aquam. neque loquaris alicui (6) et postea veni ad locum istum et revelabor tibi et vera loquar tecum et praeci-

piam tibi de ratione temporum " Uit het vervolg blijkt

duidelijker nog dan in IV Esra, hoe de verkrachting der menschelijke natuur, de langdurige onthouding leidt tot lichamelijke afgematheid en verheldering van den geest. 21 : 1: ..Et abii inde et sedi in valle Oedron in caverna terrae et sanctificavi animam ineam ibi et panem non comedi neque esurivi et aquam non bibi, neque sitivi, et fui ibi usque ad dieni septimum ut praeceperat milii (2) et postea veni ad locum ubi locutus fuerat mecum (3) et fuit ad occasum solis cepit anima rnea cogitationem multam et incepi loqui coram Fortis

et dixi: etc (18) sed quodcunque venit a te indica mihi,

et de quocunque re rogavero té. illumina me (26) et

fuit complevi verba orationis huius debilitatus mm valde. (22 : 1) Et fuit post haec et ecce aperti sunt coeli et vidi et virtus data est mihi et vox de excelsis audita est et dixit : etc." In denzelfden geest lezen wij 43 : 3: „vade igitur et