is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cheschwan en Ivisleu, maar ook iu andere jaargetijden. Het vasten om regen van den hemel af te smeeken, wordt beoefend eerstens door enkele personen, voorts door allen. Het geschiedt ten behoeve van de gemeenschap. Deze vastendagen zijn dus geiueentevasten, ook dan, wanneer slechts enkelen zich onthouden. Ten slotte zijn ook voor de Joden, die een hoogen trap van vroomheid nastreven en te dien einde zich onthouding opleggen, de 2de en 5de dag der week de aangewezen vastendagen.

Stemmen de genoemde vastendagen alle hierin overeen, dat zij aan bepaalde datums of dagen gebonden zijn, het onderscheid, boven reeds kort aangeduid, mag niet voorbijgezien worden. Terwijl toch de vijf officieele vastendagen, alsmede Estervasten en vasten voor Pésach, in de geschiedenis van het Joodsche volk zijn gegrond, de aanleiding tot vasten op die tijden eens voor al is gegeven (zij moge bekend zijn of niet), hangt het integendeel bij de andere vastentijden af van de omstandigheden van het oogenblik, of de vastendagen zullen worden gehouden of niet. De regenvasten zullen b.v. niet plaats gevonden hebben, wanneer voldoende regen reeds was gevallen. En voor zoover vastendagen als de genoemde afhankelijk zijn van de toevallige omstandigheden des levens, vertoonen zij gelijkenis met de door ons afzonderlijk gestelde tweede groep vastdagen.

De vastdagen, in onderscheiding van de vastendagen, worden niet op bepaalde jaarlijks terugkeerende tijden gehouden. Terwijl de aanleiding tot het in acht nemen van vastendagen in een werkelijk «>f vermeend historisch feit ligt, worden de hier bedoelde vastdagen gehouden naar de behoefte van het oogenblik. Daar de aanleiding tot onthouding van toevalligen aard is. vallen ook de vastdagen op willekeurige tijden van het jaar. Deze vastdagen kunnen wederom worden onderscheiden in algemeene of gemeentelijke en private vasten.

Het hier gegeven overzicht behelst het schema, volgens