is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le vasten, dan moeten zij hunne vasten op Maandag, Donderdag en Maandag bepalen." „Bij watergebrek blaast men om regen dadelijk, d. i. den 2den en 5dcn dag der week", T. Taan. 2 : 8; bab Taan. 19),. Zwangere en zoogende vrouwen, die ook de onthouding op 9 Ab en 10 Tischri moeten in acl.t nemen, zijn verplicht mee te doen aan de tweede gestrenge gemeentevasten, T. Taan. 3 : 2.

Gedurende de strengste vastdagen had nog een eigenaardige ceremonie plaats. M. Taan. 2 : 1 (vg. T. Taan. 1 : 8v.) weet ons te berichten, dat men de kist of kast (n3<n), waarin de Wetsrollen werden geborgen, uit de synagoge naar het marktplein der stad overbracht i). Daarna strooide men haardasch op de kist, alsook op het hoofd van den vorst en van den overste van het gerechtshof, terwijl verder ieder ander eigen hoofd met asch bestrooide. Vervolgens sprak o. a. de oudste der aanwezigen een woord van vermaning tot de vergaderde Joden. O. m. sprak hij volgens de Tosefta aldus: „Mijne kinderen, niemand schame zich over zijn vriend, niemand over zijne werken; beter is het. dat de mensch te schande wordt door vriend of werken, dan dat hij en zijne zonen door den honger worden terneergedrukt.

Wanneer iemand, die een reptiel (onrein dier) in de hand heeft, zich ook baadt in het water der Siloah of in al de wateren van den baaierd, hij wordt in eeuwigheid niet rein; werpt hij het echter uit zijn hand, dan is een bad in 40 sëa water voldoende [om hem rein te maken], enz.", vg. Taan. 16a; jer. Taan. 2:1.

Zulke uitspraken stellen duidelijk in het licht, dat men zich zeer goed bewust was, hoe niet uiterlijke verootmoediging. d. i. vasten en rouwbedrijf alleen, maar vooral ook wezenlijke bekeering noodzakelijk was, om de godheid gunstig

') Eén ging zitten bij de théba en bleef haar den geheelen daff bewaken, Tosefta t p. ë