is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stukken dragen zeer dikwijls geen aanduiding, of ze publicatiën, notificatiën of plakkaten zijn ; latere stukken wijzen het in sommige gevallen uit. Daarom zijn de plakkaten niet afgezonderd van de andere bekendmakingen.

40. Minuten van plakkaten, publicatiën en notificatiën, uitgevaardigd door Drost en Gedeputeerden. 19 Mei 1602 — 1794 November 27.

2 portefeuilles

NB. De bewaard gebleven minuten der in den tekst genoemde stukken waren slechts weinig in aantal. Daarom is de verzameling zooveel mogelijk aangevuld met gedrukte exemplaren.

De stukken dragen zeer dikwijls geen aanduiding, of ze publicatiën, notificatiën of plakkaten zijn; latere stukken wijzen het in sommige gevallen uit. Daarom zijn de plakkaten niet afgezonderd van de andere bekendmakingen.

Een drietal publicatiën d.d. 1625 — 1627, betreffende de knevelingen van 't krijgsvolk, zijn geüasseerd geweest. Werden deze wellicht bewaard aan de lias acten en commissiën (Inv. N°. 38)?

De publicatie d.d. 1644 is in 1871 geschonken door den oudnotaris Ebbinoe Wubben te Staphorst.

41. Rondzendbrieven van landschapssecretarissen aan de gedeputeerden of van gedeputeerden onderling 1629—1794.

1 portefeuille.

NB. Wellicht zijn deze stukken vroeger bij dossiers bewaard geweest.

Aanwezig zijn brieven van de jaren 1629, 1655, 1673, 1674 1763, 1772, 1773. 1784, 1787, 1792, 1794.

42. „Missiven van Sijne Genaede graeff Willem Lodewick „van Nassau etc., stattholder, in een liasse, geteijckent „Statt. „„holder", van de jaren 1602, 1603, 1604. 1605, 1606, 1607". — Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan den stadhouder graaf Willem Lodewijk van Nassau. 3 Maart 1601—1619 October 30/20.

1 doos (verbroken lias).

NB. Hierbij een brief d.d. 16 Juli 1620 van de executeurs-testamentair van graaf Willem Lodewijk van Nassau, begeleidende een extract uit zijn testament, waarin zijn wensch te kennen