is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. In Inv. N°. 93 vindt men ook minuten als in den tekst genoemd.

Willem III was stadhouder van Drente over 15 Augustus 1696—1702 Maart 19.

54. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van Maria Louisa, prinses-douairière van Oranje en Nassau. 2 Mei 1722 en 1759 Januari 30.

1 omslag.

55. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van den stadhouder Willem Carel Hendrik Friso prins van Oranje en Nassau (Willem IV). 12 Februari 1732—1751 Juli 31.

1 portefeuille.

NB. Hierbij 2 minuteele brieven d.d. 30 September 1750 en z. j. (van D. en G. ?) aan prins Willem IV (met een project van verbetering van de financiën van Drente, ingevolge artikel 13 van de Pointen van redres d.d. ± 1750).

Willem IV was stadhouder van Drente over 17 Maart 1722 — 1 751 October 22.

Op den landdag d.d. 19 Maart 1748 verklaarden Ridderschap en Eigenerfden het stadhouderschap erfelijk in de mannelijke en vrouwelijke lijnen; dientengevolge ontving Willem IV, op 18 Mei d. a. v., een nieuwe commissie, vastgesteld door Drost en Gedeputeerden op 25 April te voren.

56. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minute van een brief door D. en G. verzonden aan de prinses-gouvernante Anna van Engeland. 22 Januari 1752—1758 November 2.

1 omslag.

NB. De laatst ontvangen brief is d.d. 9 October, de minute d.d. 2 November 1758.

Op 8 November 1751 droegen Ridderschap en Eigenerfden aan de prinses-douairière Anna van Engkland de waarneming op zijner waardigheden tot de meerderjarigheid van haren zoon; op 23 November d. a. v. legde zij den vereischten eed af.

57. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door