is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Af en toe werd echter nog een stuk aan de lias gehecht. De lias loopt door tot 31 Augustus 1633, terwijl de niet-geliasseerde serie begint met 5 Juli 1629.

Volgens den inventaris d.d. 1627 (Inv. N°. 918 (afd. Varia)) bestonden 3 liassen van deze natuur nl. twee met opschrift „Stae„ten-Generael ende Raedt van Staete", en een „liasse van brieven, „rescriptiën ende concepten van dien van ende aen de Staeten„Generael ende Raedt van Staete van den jaer 1602, 1603,1604, „1605, 1606, 1607".

In Inv. N°- 93 vindt men ook minuten als in den tekst genoemd.

Het stuk met apostille d.d. 15 Febr. 1601 van den Raad van State heeft geen vlek en wormgaatjes als die, waartusschen het is geborgen, doch wel gelijke moeten (zwarte puntjes).

62. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan de Staten-Generaal. 16 November 1731—1795 Januari 31.

1 portefeuille.

63. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan den Raad van State. 5 October 1728—1794 October 23.

1 portefeuille.

64. Brieven door Drost en Gedeputeerden ontvangen van de Staten-Generaal, houdende verzoek tot het houden van een biddag. 27 December 1631—1793 Februari 21.

1 portefeuille.

NB. Hierbij een brief d.d. 1689 met een vlek links onderaan als andere brieven van den stadhouder, de Generaliteit en de Staten van Groningen. Daaruit schijnt das te volgen, date. 1689 ook de biddagsbrieven bij de algemeene verzameling werden bewaard (zie Inv. N°. 92).

Een brief d.d. 13 Januari 1757 draagt in dorso de aanteekening „geregistreert", wat bij de andere brieven niet voorkomt. In geen register met brieven is echter deze brief te vinden. Zie ook Inv. N°. 66.

65. Brieven van de Staten-Generaal aan Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden, toezendende plakkaten