is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144. Publicatiën en notificatiën, uitgevaardigd door het Intermediair Administratief Bestuur. 20 Februari 1798—1799 Maart 28.

1 portefeuille.

N B. Aangezien de minuten niet bewaard zijn gebleven, is deze collectie gevormd uit een exemplaar der gedrukte publicatiën en notificatiën.

4- Notulen en stukken, afkomstig van de Commissie van Financie in het voormalig gewest Drente.

30 Maart 1799—1802 Juni 21(24).

145 Minuteele notulen van de Commissie van Financie, met bijlagen. 30 Maart 1799—1802 Juni 24.

16 portefeuilles.

NB. Het is niet zeker, dat alle stukken, thans als bijlagen bij de notulen te vinden, indertijd daarbij zijn bewaard geworden. Eene lijst van de stukken, waaromtrent twijfel bestaat, is daarom gelegd voor in iedere portefeuille.

146. Register der notulen, met de bijlagen, van de Commissie van Financie. 30 Maart 1799- 1802 Juni 24.

9 deelen.

NB. De notulen van 1 April 1799 zijn niet hierin afgeschreven.

147. Notificatiën uitgevaardigd door de Commissie van Financie. 21 Mei 1799—1801 October 21 en z.j.

1 omslag.

NB. Aangezien de minuten niet bewaard zijn gebleven, is deze collectie gevormd uit een exemplaar van de gedrukte notificatiën.