is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Resolutiën van bizonderen aard.

i Acten, commissiën en instructiën.

157. „Register van commissiën".— Register van acten, commissiën en instructiën, verleend door Drost en Gedeputeerden, de Gecommitteerde Representanten en het Intermediair Administratief Bestuur, als ook door andere autoriteiten, op personen, die hunne functiën in Drente zouden uitoefenen of ter repartitie van Drente stonden. 21 Januari 1633—1798 Juni 12.

3 deelen.

NB. Dit register bevat bijna uitsluitend commissiën, slechts enkele instructiën (voor de rentmeesters der 3 rentambten: Assen, Dikninge en domeinen). De inhoud wordt voornamelijk gevormd door commissiën op officieren, staande ter repartitie van Drente.

Het bevat niet de acten, commissiën en instructiën, waarvan de minuten worden aangetroffen in Inv. N°. 38. Bestaan deze minuten, naast de instructiën, hoofdzakelijk uit commissiën ad hoe, in dit register worden doorloopende commissiën gevonden. Bij de minuten vindt men slechts enkele doorloopende commissiën.

Vandaar dat de minuteele commissiën enz. als bijlagen behooren tot de resolutiën (waarin men ook instructiën vindt opgenomen), en niet bij dit register van commissiën.

^og zij vermeld, dat in dit register telkens worden opgenoemd de leden van Drost en Gedeputeerden, die bij de verleening der commissie tegenwoordig waren.

2. Besluiten omtrent conventsgoederen.

158. „De conventen Dikninge en Assen rakende, 160'2 beginnende tot 1638 incluis".— Boek bevattende:

a. afschrift van den „Staett ende inventarium des convents