is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Privileges, beden enz.

ISO. Acte van bevestiging door bisschop Jan van Utrecht van eenige voorrechten in geestelijke zaken voor de inwoners van de stad Groningen en 't land Drente. 28 October 1344.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 44.

181. Privilege de non evocando van bisschop Floris van Utrecht voor de inwoners van Drente. 5 November 1384.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 68.

182. „139. Een franchijne versegelde ende getekende vidimus „van de stadhouder Verdugo van den 14 Meij 1584, aengaende „'t privilegie de non evocando van bisschop Joannes van Utrecht „van anno MCCC"10 XL0 quarto etc.;

„daervan oeck een authentique copie.

„In deselve vidimus van Verdugo mede tvoors. privilegie van „bisschop Wevelinchoven van den jare 1384."

1 charter.

NB. Zie regesten Nos. 148, 44 en 68.

„De „authentique copie" is verloren.

183. „55. Vidimusbrieff van den graeff van Arembergh „van 1561 op franchijn ende versegelt. nopende Coevorden ende „de bevestinge van de privilegiën van Drenthe, door bisschop „Fredrick fan Blankknheijm 1394 gegeven".

1 charter.

NB. Zie regesten Nos. 126 en 69.

184. „78. Vidimus van het privilege van bisschop Fredrik „van Blankenheim (d.d. 1394) gepasseert door den Hogen Rade „van Holland, 1614. — Nog een copie op pergament".

1 charter.