is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Drente was deelgerechtigd.

De acte van scheiding en hare minute zijn van de hand van den landschapssecretaris L. Nijsixoh.

235. Kaart van de raarke van Witten, met omgelegen gronden en een gedeelte van 't „Cloosterveensche Hooftdiep". c. 1800.

1 kaart.

J»B. De kaart geeft ook de „Haaler"(sloot ?) met opgave der aangelande eigenaren.

Het doel dezer kaart is niet bekend.

236. Afschrift eeDer acte d.d. 1540, waarbij de abdij te Assen aan Roeleff Keers te Donderen verkoopt een dagwerk turf uit het Zeyer veen. 18de eeuw.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 107.

Volgens den inventaris Magnin (N°. 99 fol. 18) is 't stuk gebruikt bij de markescheiding van Zeyen. Misschien heeft 't in 1745 of 1766 gediend bij een der 2 volgende nummers.

„Accoort over de limijten tusschen de lantschap en „die van Zeyen". 1745.

1 stuk.

238. „Marke van Zeyen. 1766". — Stukken betreffende de uitoefening door Drente van het recht van naarkoop, wegens aanzwetting, op twee akkers in het Zeyer veen. 1766.

1 bundel.

b. Stukken betreffende geschillen tusschen Drente en Overijsel over grensscheiding, tolheffing, afvoer van Drentsch water, herstel van zeedijken enz.

239. „20. Proces ofte stucken van Nijensleeck ende d'Eese, „van de limijten ende wateren'1. „Questiën ende accoort over „de limiten tusschen Nijensleeck ende d'Eeze in Overijssel. 20".

1632/49. Met processtukken d.d. 1630/2 en kopie eener kaart d.d. 1614.

1 dossier en 1 kaart.