is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

266. Stukken afkomstig van den landschapssecretaris Ellents en de gecommitteerden van Drente ter bespreking met gecommitteerden van Overijsel van de tolheffing aan de Zwarte-sluis en den afvoer van het Drentsche water door het Meppeler diep. 1774/80.

2 portefeuilles.

NB. De stukken der commissie dagteekenen van sedert 1775. Daarbij zijn gevoegd eenige stukken ook d.d. 1774 afkomstig van den secretaris Ellents, een der in 1775 gecommitteerden.

267. Stukken betreffende de medewerking van Drost en Gedeputeerden tot oplossing van de moeilijkheden met Overijsel over den afvoer van Drentsch water langs en de tolheffing aan de Zwarte-sluis. 1775.

1 portefeuille.

268. „Stukken rakende de tolvryheit der landschap Drente „van de bisschopstollen". — Retroacta, over 1395—1774, bijeengebracht door den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents, ten behoeve van het geschil (1772—1782) tusschen Drente en Overijsel over de tolheffing aan de Zwarte-sluis, genummerd 1—116; met lijst. Met eenige aanteekeningen van den secretaris betreffende dit onderwerp, c. 1775?

1 portefeuille.

NB. Ontbreken de nummers 1, 2, 5 —10, 12—17, 20—22, 24—31, 33, 43, 46, 48, 55, 72, 74, 108. — N°. 73 is wel aanwezig doch questieus. Bij N°. 23 geen bijlage d.d. 26 Jan. 1609; bij N°. 113 ook het oorspronkelijke doch geene bijlagen.

269. Stukken afkomstig van gecommitteerden van Drente tot de wateren en tollen aan de Zwarte-sluis, betreffende het grensgeschil tusschen Drente en Overijsel bij Zuidwolde, Hoogeveen en Lutten 1776/8.

1 bundel en 1 kaart.

NB. Van eene memorie voor die van Zuidwolde contra Lutten is het niet zeker, of zij hier behoort; eveneens van den brief d.d. 4 October 1775 van W. Lunsinqh aan den secretaris C. W Ellents, die in dezen bundel gevonden werd; en van de kaart, die hier is bijgevoegd.

De geschillen over de grensscheiding tusschen de markegenooten van Zuidwolde en Lutten dagteekenen althans van 1733.