is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

293. Stukken betreffende het geschil tusschen de markegenooten van Een en Wigbolt van Ewsum als heer van de Nienoord en Vredewold over den eigendom van 't veen ten noorden en noordwesten van Een en de Breemhaar ('t Eeder Westerbroekj. 1576.

1 omslag.

NB. Hierbij afschriften van enkele stukken d.d. 1508.

Een stuk is gemerkt F. en later in afzonderlijken omslag gelegd, waarschijnlijk ten gebruike in een proces.

Zie regesten N08. 96, 97, 145 en 146.

394. Kaart van de grensscheiding tusschen Drente en Westerwolde (Semslinie), op last van Drost en Gedeputeerden vervaardigd door de landmeters J. Sems en Jan de la Haeij. 2 Maart 1615.

1 kaart.

295. Brieven van de stad Groningen aan Drente, en enkele andere stukken, betreffende de oplossing van het geschil over de provinciale grensscheiding tusschen Valte en Onstwedde. 1634—1644.

1 bundel.

NB. Naar aanleiding van een geschil over de grensscheiding tusschen Valte en Onstwedde, in 1611 ontstaan, werd in het voorjaar van 1615, door bemiddeling van den stadhouder, de grens tusschen Drente (het Oostermoer en Zuidenveld) en Stad en Lande (het Oldambt en Westerwolde) door den landmeter Sems uitgebakend. De bakens werden echter onmiddellijk daarna door den drost van Wedde en eenige boeren vernietigd. Door tusschenkomst van de Staten-Generaal en den stadhouder werd de grensscheiding op 18 September 1615 opnieuw door den landmeter Sems uitgebakend. Het geschil tusschen Valte en Onstwedde bleef echter ook na de tweede uitbakening nog hangende en eindigde eerst in 1644 met eene overeenkomst tusschen de buren van Valte en Onstwedde en daarop gevolgde overeenkomst tusschen Drente en de stad Groningen.

Aanwezig zijn:

a. Brieven ter zake van de stad Groningen aan Drente. 1634, 1635, 1641, 1643. 1 omslag.

NB. Een brief is (in de 18de eeuw V) voorop gemerkt »30'', een

andere (in het begin der 19de eeuw ?) „Nu. 4''.