is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Zie regest N°. 125.

Het, zeer geschonden, stuk is gemerkt „E". Op den omslag, waarin het geborgen is, schreef de latere landschapssecretaris W. H. Hofstede „Origineele rochtbriev van schults Schyrenbeek, „rakende de limite tusschen Munsterland en de landschap".

335. Afschrift der getuigenverklaring genoemd in N°. 334. c. 1565?

1 stuk.

NB. Het stuk is gemerkt „E".

Zie regest N°. 125.

336. „82. Van de limiten tusschen Drente ende Munsterlant".— Stukken betreffende het verbod van Drost en Gedeputeerden aan ingezetenen van Roswinkel tot het huren van gronden in Drente van Munsterschen. 1635, 1637.

1 omslag.

337. Minuteele opdracht van Drost en Gedeputeerden aan den schulte van Emmen, Odoorn en Roswinkel tot het inwinnen van getuigenverklaringen, of een steen bij Lindloh de grens aanwijst tusschen Drente en Munsterland. 17 November 1660.

1 stuk.

33H. Stukken betreffende de pogingen van de ingezetenen van Roswinkel tot 't verkrijgen van opheffing van 't arrest, op hen gelegd wegens het niet-opbrengen van de aan den drost te Meppen verschuldigde rookhoenders. Met retroacta d.d. (1662 P) en 1699. 1708.

1 bundel.

339. Briefwisseling, met bijlagen, van Drente met den directeur der fortificatiën te Coevorden en den Raad van State over bewijsmateriaal, door den Raad van State verlangd, ten behoeve van onderhandelingen met den bisschop van Munster tot vaststelling van de grensscheiding tusschen Drente en Munster. 1718—1740.

1 bundel en 1 kaart.

NB. De kaart behoort vrij zeker hierbij. Vergelijk den hier aanwezigen brief van gecommitteerden van den Raad van State d.d. 7 Sept. 1729.