is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. ruiters van den ritmeester Cuignet 17 November 1626 (ongeliasseerd).

Monsterrollen van den kapitein Polman zie Inv. N°. 425. Niet meer is te onderscheiden, welke daarvan behooren in deze lias en welke in de lias monsterrollen Polman.

425. „Monsterrollen van capiteyn Pollman, in een liasse". — 7 Augustus 1623—1624 Mei 21.

1 portefeuille (verbroken lias).

NB. De kapitein Antonis Polman stond aan 't hoofd eener compagnie voetvolk.

426. „Monsterrollen van den rittmeester Puignet, in een „liasse''. — 27 December 1621 —1624 Juni 19/9.

1 portefeuille (verbroken lias).

NB. De ritmeester A. Paignet stond aan 't hoofd eener compagnie ruiters.

427. Monsterrollen van compagnieën staande ter repartitie van Drente, (alle?) door of van wege de generaliteit toegezonden aan Ridderschap en Eigenerfden of Drost en Gedeputeerden ten behoeve der tractements-betaling. Met enkele begeleidende brieven. 1634—1748.

3 portefeuilles.

NB. Aanwezig zijn monsterrollen van de jaren 1634—1636, 1640, 1666-1668, 1670—1672, 1675, 1677, 1679, 1680,1682-1685, 1688, 1700, 1707, 1710, 1727, 1742, 1748.

428. Sterktestaten van het regiment infanterie ter repartitie van Drente, over 1 Januari 1727—1795 April 1, door den commandant toegezonden aan Drost en Gedeputeerden. Gedeeltelijk met begeleidende brieven. 1727—1795.

5 portefeuilles.

NB. Dit regiment droeg in verloop van tijd verschillende namen. Aanwezig zijn sterktestaten :

a. van het regiment van den brigadier van Echten, over 1 Januari 1727—1730 Maart 27;

b. van het regiment van Z. H. den prins van Orange en Nassau, over 7 Mei 1730-1748 April 1;

NB. Niet is met zekerheid aan te geven, öf en welke staten van a en 6 ontbreken.