is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

464. Stukken gediend hebbende bij de liquidatie van Drente met de generaliteit met betrekking tot Drente's quote in de generaliteitslasten over 1599—1643. (1615?)—(1643?).

2 portefeuilles.

NB. Aanwezig zijn stukken: a. betreffende de afsluiting der declaratiën in 1615, 1623, 1628; — en b. betreffende de steeds voorgenomen doch niet gevolgde liquidatie in 1615, 1623, 1628, 1634?, 1635, 1638?, 1639, 1640, 1643?.

7. Stukken betreffende de afrekening van Drente met den ontvanger-generaal der Unie.

465. „42. Ontfanger-generael Volbergen ofte generaliteits„pretensiën gedurende sijn leven, alsmede van de 12000 f. ende „Lunenburgse troupes". — Stukken betreffende de liquidatie door de gecommitteerden ter generaliteits-rekenkamer van het beheer van den overleden ontvanger-generaal der Unie J. van Volbergen over 1667—1674 Juli 15, bepaaldelijk met betrekking tot eene post van 12000 gulden, door hem ten nadeele van Drente verzuimd te rekenen, en betreffende de besteding van het te goed van Drente tot betaling van Brunswijksche en Luneburgsche troepen. 1674/80.

1 pak.

NB. Hierin een extract uit de staten van oorlog voor 1671 en 1672 voor Groningen en Drente, dat elders schijnt te behooren.

466. ^Declaratoir off generale decharge van den heer ontfanger-generael". — Stukken betreffende de verleening van verklaringen door Drente aan den ontvanger-generaal der Unie Mr. C. de jonge van Ellemeet omtrent het door haar ter voldoening harer quote in de generaliteitslasten betaalde over 1675/83, 1683/91, 1691/99, 1699/1706 en 1 Januari—1 Juni 1707. 1683/4, 1692, 1700, 1710.

4 dossiers.

NB. De ontvanger-generaal was, volgens besluit der StatenGeneraal d.d. 28 December 1640, verplicht tot het om de 8 jaren inleveren ter generaliteits-rekenkamer eener „conclusive" rekening. De in den tekst omschreven stukken betreffen Mr. de Jonge's