is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

476. Staten van 't door Drente over 1675—1685 aan verschillende onderwerpen in de generaliteitslasten verschuldigde en betaalde; bijgehouden tot 1686 a 1690. (1686/91 ?).

1 bundel.

NB. De in den tekst bedoelde onderwerpen zijn : de magazijnen te Coevorden; de serviesgelden aldaar; kruit, loot en lonten; vrachten, bodeloonen, „verdachte ende onverdachte" kosten; fortificatiën.

477. Briefwisseling van Drost en Gedeputeerden met de Staten-Generaal en van den landschapssecretaris met verschillende personen, betreffende Drente's bezwaar tegen de betaling van een regiment Wurtembergsche ruiters gedurende de 5 maanden in 1688, waarin de Franschen hen beletten naar de 7 Provinciën door te breken. 1698.

1 bundel.

478. „Acte de non praejudicando " — Brief van de

Staten-Generaal aan Drost en Gedeputeerden, uitdrukkelijk verklarende dat het nemen ter repartitie van Drente van de compagnieën ruiters van A. H. Sloot en voetvolk van M. Fckharten nimmer zal strekken ten prejudicie van het landschap. 4 Julil 701.

1 stuk.

479. „Compagnie van Linstouw en Westerbeek". — Stukken betreffende Drente's bezwaar tegen het nemen ter repartitie van het landschap van de compagnie voetvolk van den overste von Linstow in plaats van de compagnie van den kapitein A. van Westerbeek. 1716.

1 dossier.

480. „Mineurs". — Briefwisseling van Drost en Gedeputeerden met den Raad van State betreffende Drente's bezwaar tegen het nemen ter repartitie van 't landschap van de 63 man, waarmede de 3 detachementen mineurs zijn versterkt. 1745/6.

1 dossier.

2. Declaratiën van legerlasten.

481. Concept-declaratie van de betaling van door 't landschap verschuldigde legerlasten over de jaren 1675/78; met staten van het door Drente ten dezen betaalde en brieven terzake van den agent C. Wolfsen. 1678/9.

1 portefeuille.