is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.B. De instructie werd vastgesteld door de Staten-Generaal op 23 Augustus 1636.

552 Briefwisseling van Drost en Gedeputeerden en den landschapssecretaris met den stadhouder, de Staten-Generaal en „de bewinthebber van de West-Ind. Comp. ter camer van stadt „Groeningen ende Ommelanden," betreffende de betaling van de door Drente ten behoeve der West-Indische Compagnie verschuldigde quote voor in 1629 aan de generaliteit geleende gelden, in 1632 voor haar uitgeruste schepen en toegekende subsidiën. 1631 — 1658.

1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn stukken d.d. 1631/2 betreffende de geleende gelden, en d.d. 1633, 1634, 1638, 1652, 1657 en 1658 betreffende de beide andere zaken.

555i. Stukken betreffende de betaling door Drente van krijgsvolk, in 1651/2 in Brazilië hebbende gediend. 1657/60.

1 portefeuille.

N.B. Bij de „acten van versoeck" van deu Raad van State is ook eene aanwezig betreffende deze zaak. Vergelijk Inv. N°. 438.

e. Suriname.

5o4. „1781. Liquidatie met Holland over het regiment van „Fourgeont wegens het profit de annes 1775— 1776". — Stukken betreffende de betaling door Holland en West-Friesland aan Drente van haar aandeel in het batig saldo, dat de expeditie naar Suriname onder den kolonel Fourgeont wegens niet-betaalde soldijen over 1775/6 heeft opgeleverd. 1781.

1 dossier.

f. Renten van opgenomen gelden.

555. Staten van hetgeen het landschap aan de generaliteit ten achter is wegens „dubbelde" en „driedubbelde intressen", verschenen Maart en Juni 1699, Januari 1700 en Maart 1703,