is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1672-1674 Mei 13, 1 Oct. 1679/1680 Sept. 30, 1 Oct. 1688/1689 Sept. 30, 1 Oct. 1692/1693 Sept. 30, 1 Oct. 1696/1697 Sept. 30, 1 Oct. 1698—1701 Sept. 30, 1 Oct. 1708/1709 Sept. 30, 1 Oct. 1711/1712 Sept. 30, 1 Oct. 1724/1725 Sept. 30, 1 Oct. 1731/1732 Sept. 30, 1 Oct. 1739/1740 Sept. 30, 1 Oct. 1746-1751 Sept 30.

De rentmeester der domeinen ontving telken jare een gelijken cedel ter inning der pacht, hij legde ze over bij zijne rekening. Misschien heeft dit minder zorg ten gevolge gehad voor het minuteele exemplaar.

De cedelen der verpachting over 1 Oct. 1616—1618 Sept. 30, 1 Oct. 1620/1621 Sept. 30, 1 Oct. 1629/1630 Sept. 30, 1 Oct. 1631-1633 Sept. 30, 1 Oct. 1636-1651 Sept. 30, 1 Oct. 1652— 1654 Sept. 30, 1 Oct. 1655—1662 Sept. 30, 1 Oct. 1664—1665 Sept. 30, 1 April—30 Sept. 1666, Oct. 1667-1670 Sept. 30, 1 Oct. 1671/1672 Sept. 30, 14 Mei—30 Sept. 1674, 1 Oct. 1674— 1676 Sept. 30, 1 Oct. 1677/1678 Sept. 30, 1 Oct. 1680-1688 Sept. 30, 1 Oct. 1695/1696 Sept. 30, 1 Oct. 1701/1702 Sept. 30, 1 Oct. 1709/1710 Sept. 30, 1 Oct. 1712/1713 Sept. 30, 1 Oct. 1714-1717 Sept. 30, 1 Oct. 1718—1723 Sept. 30, 1 Oct. 1725— 1728 Sept. 30, 1 Oct. 1729-1731 Sept. 30, 1 Oct. 1733—1735 Sept. 30, 1 October 1737—1739 Sept. 30, 1 Oct. 1744/1745 Sept. 30, 1 Oct. 1751 -1753 Sept. 30. 1 Oct. 1754/1755 Sept. 30, 1 Oct. 1756—1759 Sept. 30, 1 Oct. 1760-1762 Sept. 30, 1 Oct. 1765/1766 Sept. 30, 1 Oct. 1767/1768 Sept. 30, 1 Oct. 1775/1776 Sept. 30, 1 Oct. 1780—1784 Sept. 30,1 Oct. 1785/1786 Sept. 30, 1 Oct. 1791/1792 Sept. 30, zijn aanwezig als bijlagen tot de rekeningen over 1617—1792.

De verpachting had plaats voor de jaren:

1616/17—1664/65 door gecommitteerden van Drost en Gedeputeerden ;

1666/67 —1794/95 door Drost en Gedeputeerden;

1795/96— 1796/97 door Gecommitteerde Representanten;

telkens ten overstaan van den rentmeester der domeinen.

700. Minuteel request van gecommitteerden van Drente aan den Raad van State om opheffing van het arrest op de pachtpenningen der tollen te Coevorden. (1610?).

1 stuk.

NB. De Raad van State had dit arrest gelegd, ten einde daaruit de kosten tot verbetering van de wegen naar Coevorden te kunnen verhalen.