is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

717. " Stukken betreffende de hernieuwde pogingen door H M. W. van Bernsaw, heer van Ruinen, bij de Staten-Generaal aangewend tot herkrijging van het drostambt, in verband met 't overlijden van C. Rabenhaupt baron van Sucha; en de medewerking hem daarbij door een deel van Ridderschap en Eigenerfden verleend. Aug./Oct. 1675.

1 dossier.

NB. Vergelijk Inv. Nos. 714—716.

718. Stukken betreffende het geschil tusschen Drente en de Stat en-Generaal over het recht van benoeming van den drost van Drente. 28 December 1680 —1681 Juni 24.

1 dossier.

NB. De strijd ontstond reeds bij het leven van H. M. W. van Beknsaw, heer van Ruinen, doordat, naar Drente had vernomen, bij de Staten-Generaal werd gesolliciteerd naar de te wachten vacature. In den loop van het geschil hebben Ridderschap en Eigenerfden eene deductie doen drukken (zie Inv. N°. 633), waarvan concepten hier aanwezig zijn. Ten slotte heeft de candidaat der Staten-Generaal, E. A. baron van Pallandt, het drostambt bezeten (vergelijk Inv. N°. 720).

Hierbij meerdere afschriften van eenzelfde stuk.

Bij de deductie d.d. 1681 zijn aanwezig bijlagen gemerkt A.—R, waarvan ontbreken E., N. en S.; de bijlagen D., E. en G. zijn in duplo aanwezig.

719. In de kerspelen afgekondigde publicatiën van Ridderschap en Eigenerfden, den ambtenaren bevelende slechts Johan van Welvelde tot Oosterbroeck als drost te erkennen en diens bevelen uit te voeren. 19 Januari 1681.

1 portefeuille

NB. De publicatiën dragen de ondergeschreven verklaringen van afkondiging door de predikanten van 18 kerspelen.

720. Stukken betreffende de electie door Ridderschap en Steden van Overijsel uit de nominatie door de Staten van van Drente van E. A. baron van Pallandt tot drost van Drente overeenkomstig de overeenkomst d.d. 18 October 1668 tusschen beide provinciën, en de goedkeuring dier overeenkomst door de Staten-Generaal. 1685

1 portefeuille.