is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

749. Stukken betreffende klachten van bloedverwanten van den heer van Echten over de schending door den drost der jurisdictie van den heer van Echten. 1661.

1 omslag

NB. De bloedverwanten klaagden bij de Staten van Friesland en van Overijsel, die daarover schreven aan den stadhouder. De laatste stelde daarop de stukken in handen van Ridderschap en Eigenerfden.

750. Stukken betreffende het door Drost en Gedeputeerden verrichte naar aanleiding van 't aan de Staten-Generaal gericht verzoek van Roelof van Echten, heer van Echten, om „redres" der sententie d.d. II Maart 1662, door Ridderschap en Eigenerfden gewezen in 't geschil tusschen Jan van Echten, heer van Echten, en de markegenooten van Steenbergen en ten Arlo, over den omvang der jurisdictie van den heer van Echten in Echtens-Hoogeveen. 1677/80.

1 dossier.

NB. Vergelijk Inv. N°. 748.

751. Stukken afkomstig van de commissie, door Ridderschap en Eigenerfden den 2 Maart 1680 benoemd, om in der minne te regelen het geschil tusschen Roelof van Echten, heer van Echten, en de markegenooten van Steenbergen en ten Arlo, over den omvang der jurisdictie van den heer van Echten in Echtens-Hoogeveen. 1680/81. Met retroacta d.d. 1626, (1662?), 1678.

1 dossier.

NB. In Februari 1678 verzocht de heer van Echten aan de Staten-Generaal redres der sententie, door Ridderschap en Eigenerfden op 11 Maart 1662 in deze kwestie tusschen zijn grootvader en de markegenooten van Steenbergen en ten Arlo gewezen (zie Inv. N°. 750). De Staten-Generaal vroegen hierop bericht van Drost en Gedeputeerden en handhaafden den heer van Echten voorloopig in zyn beweerd recht. Naar aanleiding van de klacht der markegenooten van Steenbergen en ten Arlo, als zoude de heer van Echten hen onder zijne jurisdictie zoeken te trekken, benoemden Ridderschap en Eigenerfden op 4 Maart 1679 eene commissie om deze zaak te onderzoeken en daarvan rapport te doen. Dit rapport werd 2 Maart 1680 uitgebracht; waarop Ridderschap en Eigenerfden deze commissie opnieuw

I