is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanwezig zijn 3 verzamelingen:

o. waarvan de lacunes boven zijn opgegeven; naar't voorkomen een minuteel-exemplaar;

b. waarvan slechts voorhanden zijn de jaren 1697, 1703—1707, 1710,1730, 1735,1738-1740, 1742-1748,1751-1754,1756-1760,' 1762—1772, 1781, 1786; naar 't voorkomen een net exemplaar; de staat voor 1735 was blijkens opschrift bestemd voor „'t Col„legie"; waarschijnlijk ter voorbereiding der behandeling ten landdage;

c. waarvan slechts voorhanden zijn de jaren 1705, 1738, 1739, 1742, 1752, 1757 (in duplo), 1758, 1766, 1767; naar 't voorkomen een dubbel of een afschrift van het net exemplaar genoemd onder b.

793. Becijferingen omtrent het door Drente en de 7 provinciën in de generaliteitslasten verschuldigde en betaalde, opgemaakt ter landschapssecretarie. (1771?), 1780—1782, 1794.

1 omslag.

NB. Eenige stukken d.d. 1794 zijn in dorso betiteld respectievelijk: „Petitiën zedert 1 Nov. 1793"; „Ontvanger"; „Secretaris", „Extra-ordinaris petitiën''; „Acquiten".

Een der stukken heeft tot hoofd: „Ordonn. op de regtdag den „13 Meij 1794"; de resolutiën van den rechtdag vermelden de zaak echter niet.

Deze stukken hebben waarschijnlijk gediend bij de behandeling der iinancieele aangelegenheden op de land- of rechtdagen.

794. „Finantiën". — Aanteekeningen betreffende of ten behoeve van de behandeling der financiën ten landdage. (1742?)— 1783.

1 omslag.

NB. Aanwezig zijn stukken d.d. (1742?), 1757, 1758, 1781—1783.

795. Stukken betreffende de uitgifte van obligatiën (ook op 't kantoor der venen) en los- en lijfrente-brieven, en de betaling van gereparteerde en ongereparteerde oorlogslasten. 1746, 1773— 1797.

4 bundels.

796. „13. Finantieele stukken houdende opgaven van capi„talen, heerstede-gelden, pagten, comptoiren etc., in 1796 en