is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„capitulatie met de Fransche te treffen. 1795." — 23 Januari — 1 Februari 1795.

1 dossier.

NB. De brieven van Mr. Hofstede zijn gericht aan Drost en Gedeputeerden; sommige hebben bijlagen.

S06. Brieven betreffende de bewegingen der Engelsche, Oostenrijksche en Fransche troepen in Drente; door de schuiten, den commandeur van Coevorden enz. ingezonden bij Drost en Gedeputeerden, den drost en den landschapssecretaris. Met lijst. 21 Januari — 2 Februari 1795.

1 portefeuille

NB. Bij de regeling is op de lijst eene nummering in potlood aangebracht. Ontbreken daarvan de nummers: 2, 5, 7, 9, 11, 14, 20, 23, 25, 29, 32, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 53, 57.

Eenige brieven zijn oudtijds in dorso genummerd 3, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 27, 32, 33, 40, 43, 50, 52, 57.

Bovendien zijn aanwezig eenige brieven d.d. 29 Januari — 9 Februari 1795, gedeeltelijk oudtijds in dorso genummerd 58, 61, 62, 64, 67, 71. De lijst is later voorop genummerd „N°. 72".

H07. „N°. 4. Documenten, concepten etc. raakende den landsdag, Drost en Ged., politique en militaire zaaken; op'tcollegie „gevonden1) den 12 Februari 1795." — Stukken betreffende het door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden verrichte naar aanleiding van de nadering der Fransche en het terugtrekken der Engelsche en Oostenrijksche troepen. (Genummerd N°s. 1—29; met lijst). Januari/Februari 1795.

1 portefeuille

NB. Ontbreekt N°. 19.

N°. 11 bevat meer dan alleen de minuteele notulen van de staten-vergadering d.d. 11 Februari 1795, en wel concept-notulen over 11—28 Febr. 1795; daarom wordt wellicht een ander stuk bedoeld ?

Gasten.

H©8. „Gasten." — Minuteele resolutie van Drost en Gedeputeerden, bepalende dat voortaan in de rekeningen ten laste van 't landschap niet meer zullen worden geleden: 1. verterin-

') „Op 't collegie gevonden" wordt op 't stuk herhaald.