is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

814. Verbalen van de verpachting der generale middelen over 1 December 1600-1805 September 30; met bijlagen 1600—1805.

107 portefeuilles.

NB. De eerste 2 verbalen over 1 Dec. 1600—1602 Maart 31 zijn niet genummerd. De volgende verbalen zijn genummerd als

lsle_407<ie.

Zie voor 't 408ste verbaal Inv. N®. 1470 (afd. Arch. 1805—1813).

815. Afschrift der notule van de verpachting der generale middelen in Drente van wege de Staten-Generaal, over 1 October 1601 — 1602 Maart 31; met de rekening en de kwijtingen van de verpachtingsonkosten en het beheer der rantsoenpenningen.

1 dossier.

816. „Verpagting der generale middelen. 1734—1737." — Manuaal van de betaling door de pachters der generale middelen over Drente met de heerlijkheid Ruinen en over Coevorden van het door hen verschuldigde over 1 October 1734/1735 Maart 31 — 1 October 1736/1737 Maart 31. 1734—1737

1601/2.

1 deel.

NB. Zie omtrent de verpachting der generale middelen te Coevorden ook N°s. 813, 1013 en 1017.

Goedschatting.

817. Stukken betreffende de invoering der „goedschatting" en de moeilijkheden daarbij ondervonden. 1694.

1 dossier.

NB. De goedschatting was een belasting op het roerend vermogen (zie resolutie Ridderschap en Eigenerfden d.d. 12 Januari 1694).

Hierbij een minuteele brief ter zake van Drost en Gedeputeerden aan den heer van Echtbn die wellicht niet altijd bij de stukken is geborgen geweest; en enkele stukken betreffende de invoering van eene dergelijke belasting (de 200ste en 1000st« penningen) resp. in Stad en Lande en Overijsel.

818. Registers voor de heffing der goedschatting, met opgaven