is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7)4. instructie van de van Hollant gemaeckt voor haer gecommitteerden ofte gedeputeerden, sittende ter vergaderinge van „Haer Hooch Mogende" (d.d. 13 Maart 1643);

„5. instructie voor d'griffier van Haer Hooch Mogende" (d.d. ,1646) (2 exemplaren). (16de en 17de eeuwen).

1 bundel.

NB. Reeds in den inventaris d.d. 1679 worden deze stukken als bijeen vermeld.

Inventarissen (secretaris en secretarie).

918. Inventarissen van stukken, aanwezig ter landschapssecretarie en ten sterf huize van den landschapssecretaris H. Weijnichman. 1627.

1 bundel.

919. Inventarissen van stukken, aanwezig ter landschapssecretarie, vervaardigd door den klerk C. Monter ; met concepten. 1678/9.

1 bundel.

929. Inventarissen van stukken, aanwezig ter landschapssecretarie, vervaardigd door den landschapsklerk W. H. Hofstede. c. 1760.

1 bundel.

NB. De inventaris van „Andere stukken ter secretarie" is in duplo aanwezig.

921. „Inventaris van stukken te vinden in het kasje ter „secretarie, ter zyden de noorder-schoorsteen staande, met laden „afgedeelt, genaamt het privilege-casje, 1777", vervaardigd door den landschapssecretaris Mr. C. W Ellents. 1777.

1 stuk.

922. Inventaris van stukken der landschapssecretarie, die in Januari 1795 naar Groningen zouden worden verzonden doch in Maart weder ontpakt zijn, zonder Assen te hebben verlaten, vervaardigd door den klerk H. Vos. 1795.

1 stuk

923. „Staat en inventaris der stukken op de secretarie van „dit voormalig gewest voorhanden." c. 1 Januari 1799.

1 deel.

19