is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alnd'r°i/2.e benoemi°8 van <*■ I"" «er de,

1 dossier.

NB. Vergelijk Inv. N°. 1009.

Jtfm' ,af'h'JT beh°re,"le tot de """"Wie der deductie der breede J*L, burge,??ste"'n «■ gecommitteerde,, van de "h i f ™eente. waarbij consideratiën onder de hand van

Ceei* v.C„ rr ERKENSW,JK'' - SM*™ betreffende het aan Riddersch T'™'' 6D de burgeriJ van Coevorden

Drentsch l."?Jhte°en hft°erfdr "m k"™"'"* ^ V»° het

lieden p„ andreCÜt> en *et verzet van burgemeesteren, gemeensden t ",Th tof* ,aD d" breede m"°te ™ Coevor-

d°or ir„Cetztcexr • oph8ffi°8 ™

1 dossier.

RidderfchaD^erF- ^ maSistraat van Coevorden aan

Mei-schap en Eigenerfden, om te worden gehoord op het re-

quest van den schulte van Coevorden, om der stad nn L 1

de verplichting tot schadevergoeding aan hem wegens de^n-

voenng aldaar van het Drentsch landrecht. 1793.

1 stuk.

Coevorden (generale middelen).

Verbaien van de halfjaarlijksche verpachting der ge nerale middelen te Coevorden, over 1 April 1610-1805^1 tember 30; met bijlagen. 1610-1805. Ifal°-1805 Sep-

8 portefeuilles.

• dergelijk Inv. N°». 813 en 816.

De verbalen zijn genummerd als l8'®—390s,e

iï ,e *°im " 'l 'rehief ™ h« —»p»-

v.r0blbrkd.° ^ 5d\,'25"-' ,28'"' ««-. 2«8~

>«et. ssrjrT'

De verpachtingen over 1 April-30 Sept. 1784 en 1 Oct 1784<85 Maart 31 worden beide genoemd de 348*"»

duPieo *r:zirpachting (over 1 Aprü-3°i79i> - -