is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1172. Stukken betreffende de tusschenkomst van Drost en Gedeputeerden bij Burgemeesteren en Raad van Groningen, naar aanleiding van klachten der schippers van Gasselter-Nijeveen over de verhooging van den Groninger turftol voor hunne schepen. 1706, 1706, 1708.

1 omslag.

1173. Stukken betreffende het protest van Drenteen Friesland bij de stad Groningen tegen het heffen van belasting door de stad op turf, uit Oostermoer naar Friesland vervoerd wordend. Met retroacta d.d. 1665—1667. 1738—1740.

1 portefeuille.

NB. De retroacta zijn afschriften van processtukken, vermeld in Inv. N°. 1167.

1174. (2) Afschriften eener deductie dd. 1750 der markeen veengenooten van Oostermoer aan den stadhouder tegen het heffen van belasting door de stad Groningen van producten langs de Oostermoersche vaart afgevoerd, en het sluiten van de vaart voor het halen van producten. 1762.

1 portefeuille.

NB. Deze deductie is waarschijnlijk opgesteld door Mr. P. de Cock.

Aanwezig zijn: a. een afschrift gewaarmerkt door den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents d.d. 1762; b. een afschrift vervaardigd door den landschapsklerk W. H. Hofstede.

1175. Stukken betreffende het proces tusschen de „olderman „en heuvelingen der snabbevaarder-gilde" te Groningen tegen Seijrck Korneles, wegens het halen van turf uit Drente, terwijl hij inwoner van Drente noch gildebroeder was (genummerd 1—6) 1753/4.

1 dossier.

NB. Het buitenste stuk is door den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents getiteld „ Oostermoerse vaart". De stukken (afkomstig van S. Kokneles ?) zijn dus reeds toen in het staten-archief of in Ellents' bezit geweest.

1176. Stukken betreffende onderhandelingen tusschen Drente en de stad Groningen tot het aangaan eener overeenkomst, om-