is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1782 werd de gedeputeerde G. W. v. d. Feltz gemachtigd, de heerlijkheid door wettige overdracht voor Drente in ontvangst te nemen. De definitieve overdracht had plaats op 3 Januari 1783. Zie ook Inv. N°. 1213.

1213. Acte van overdracht van het op 11 December 1766 door Drente in publieken verkoop aangekochte erf Eleveld onder Rolde, behoord hebbende tot de goederen van de heerlijkheid Ruinen. 1777.

1 stuk.

NB. Het zegel is verloren.

Zie hierbij het besluit van Drost en Gedeputeerden dd. 1 Mei 1767 en Inv. N°. 1212.

Ruinen (regeling na den aankoop).

1214. Stukken betreffende het maken van schikkingen door Drost en Gedeputee den omtrent de door Drente aangekochte heerlijkheid Ruinen, met betrekking tot de leenkamer, het huis en de havezate, de jurisdictie en de jacht. 1766—1768.

1 bundel.

NB. Drost en Gedeputeerden waren hiertoe gemachtigd bij beschikking van Ridderschap en Eigenerfden dd. 22 April 1766. Bij besluit van Drost en Gedeputeerden dd. 21 Maart 1768 werd een reglement vastgesteld.

Hierbij enkele stukken uit verzameling N°. 7 (Mrs. J. W. en P. D. Kymmell, te Utrecht en te Leeuwarden), welke blijkbaar behooren tot het staten-archief.

1215. „Stukken rakende de heerlijkheit Runen, diens ankoop „ant land, 1767; behoren mij particulier." — Stukken afkomstig van Drost en Gedeputeerden en den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents betreffende het ontwerpen van een bestuursreglement voor de heerlijkheid Ruinen. 1767.

1 omslag.

NB. Bij hun besluit dd. 22 April 1766 droegen Ridderschap en Eigenerfden aan Drost en Gedeputeerden op, de noodige schik ■ kingen ten make ten opzichte der aangekochte heerlijkheid.

't In den tekst genoemde reglement werd op 21 Maart 1768 vastgesteld (resolutie Drost en Gedeputeerden i.d.).

Hierin een stuk uit verzameling N°. 7 (Mrs. J. W. en P. D. Kymmell, te Utrecht en te Leeuwarden), waarin een gedeelte der