is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overige stukken is gevonden. Misschien zijn dus ook die uit de verzameling afkomstig.

Niet van alle stukken (gedeeltelijk afschriften) is het zeker, dat zij hier behooren. Volgens het in de tekst medegedeelde opschrift toch behoorden stukken aan Ellentb particulier. Eene juiste scheiding is echter niet wel mogelijk.

1216. Minuteele commissie d.d. 9 Februari 1770 van Drost en Gedeputeerden op de heeren Schwartz tot Ansen en Nijsingh, om in overleg met den drost uitvoering te geven aan hun besluit van 21 Maart 1768, tot verbouwing en herstelling van het huis huis te Ruinen. 1770.

1 stuk.

1217. Stukken betreffende voor Ridderschap en Eigenerfden in revisie behandelde processen, te voren aanhangig geweest op het landrecht van de heerlijkheid Ruinen. 1772, 1778.

1 bundel.

NB. Deze stukken, afkomstig van de arrondissements-rechtbank te Assen, zijn blijkens opgesteld exhibitum ter hand gesteld aan den landschrijver, opdat deze ze zou overleggen aan Ridderschap en Eigenerfden als rechters in revisie.

Aanwezig zijn:

a. 1 stuk in zake Eobëst Slompjes c.s. tegen Leffert Roelofs over de scheiding van den boedel van Pieter Roelfs en Deeltien Arents, 1772;

NB. Vergelijk 't protocol van 't landrecht van Ruinen, dl. II blz. 63 en 133, en resolutie Ridderschap en Eigenerfden d.d. 26 Maart 1773, fol. 266.

b. 2 stukken in zake den drost (als heer van Ruinen) tegen Hendrik Jans van Coecanoe over het jagen in de heerlijkheid, 1778;

NB. Vergelijk 't protocol van 't landrecht van Ruinen, dl. II blz. 331, en resolutie Ridderschap en Eigenerfden d.d. 24 Maart 1778, fol. 143 verso.

c. stukken in zake den drost (als heer van Ruinen) tegen Hendrik Jans, voor zijn minderjarigen zoon Hendrik Hendriks, over het jagen in de heerlijkheid, 1778.

NB. Vergelijk 't protocol van 't landrecht van Ruinen, dl II blz. 337, en resolutie Ridderschap en Eigenerfden d.d. 24 Maart 1778 fol. 145 verso.

1218. Minuteel besluit van Drost en Gedeputeerden betreffende