is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Dit dossier is waarschijnlijk onvolledig. Het bevat slechts afschriften van de betrekkelijke resolutiën der Staten-Generaal dd. 20 Februari 1608 en 28 Mei 1609 en afschrift (of minute?) der namens Drente bij de Staten-Generaal ingediende remonstrantie dd. 16 Mei 1609.

1235. Stukken betreffende de hernieuwde poging van Drente ter verkrijging van het recht van sessie ter generaliteit. 1618/9.

1 dossier.

NB. Een der stukken is voorop gemerkt „L."

Vergelijk Inv. Nos. 633 en 1233.

1236. Afschriften van resolutiën der Staten-Generaal d.d. 8 en 24 Augustus 1594, 19 Januari—20 Februari 1608 en 2S Mei 1609 met betrekking tot de door Drente gevraagde sessie ter generaliteit, (c 1630).

1 bundel.

NB. Het dorsaal opschrift van een der stukken is „1594, 1608 „ende 1609".

Hierbij een omslag met een opschrift van de hand van den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents : „Dit stuk raakt eigen„lyk de collatie van het drostambt, schoon de superscriptie hetzelve tot de sessie brengt."

1237. Stukken betreffende de hernieuwde poging van Drente ter verkrijging van het recht van sessie ter generaliteit. 1633. Met retroacta dd. 1632/3.

1 dossier.

NB. Enkele stukken hebben aanteekeningen van de hand van Drente's agent in 's Gravenhage M. van Pkrsijn.

1238. Minuteel verzoekschrift namens Drost en Gedeputeerden aan prins Willem II, herinnerend aan het verzoek van Ridderschap en Eigenerfden om erkenning van Drente's recht op sessie ter generaliteit. 1637.

1 stuk.

NB. V olgens dorsaal opschrift werd het verzoekschrift den prins overhandigd „anno 1637 int leger voor Breda".

1239. Stukken betrelfende de hernieuwde poging van Drente ter verkrijging van het recht van sessie ter generaliteit. 1643.

1 dossier.