is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

commandeur van Coevorden tegen het drijven van vee over de leidijken bij Coevorden. 1696.

1 bundel.

NB. Zie over het in den tekst genoemd optreden van den commandeur van Coevorden ook Inv. N°. 833.

1259. Stukken betreffende de opdracht van het erfstadhouderschap aan Willem Carel Hendrik Friso prins van OranjeNassau (Willem IV) en zijne nakomelingen, en de regeling van de waarneming van het stadhouderschap tijdens de minderjarigheid van prins Willem V. 1748—1788.

2 portefeuilles en 2 charters.

NB. De stukken betreffen:

a. de opdracht door Drente van het erfstadhouderschap aan Willem Cakel Hendrik Friso prins van Oranje-Nassaü (Willem IV), 1748/9;

b. het overlijden en de begrafenis van den erfstadhouder prins Willem IV, en de beëediging van zijne weduwe als gouvernante, 1751/2 ;

c. „Stukken rakende de eventuele tutele over den here erfstadhouder, 1752, '53, '54,'55,'56, N°. 143" ; — de voorziening in de voogdij over den minderjarigen erfstadhouder, bij eventueel voor-overlijden van prinses Anna, weduwe van Willem IV, 1752/6 ;

d. het overlijden van prinses Anna en het optreden als kapiteingeneraal van den hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel, 1759;

e. het afleggen zijner geloofsbelijdenis door en het verleenen van zitting in de staten van Drente aan den erfstadhouder prins Willem V, 1764;

f. de meerderjarig-wording van en de aanvaarding van het erfstadhouderschap door Willem V, en de aanbieding van een don gratuit aan den hertog van Bronswijk, 1765/6;

g. de medewerking van Drente aan de overgifte der acte van „guarantie" van het erfstadhouderschap aan Willem V, 1787/8.

1260. Stukken — hoofdzakelijk briefwisseling van Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden met leden van de stadhouderlijke huizen — betreffende familie-aangelegenheden van de stadhouders en hunne familie. 1632—1794.

1 portefeuille.

NB. De stukken betreffen: