is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

227/229, 229/230, 232/233, 233/239, 239/240, 249/250, 252/254, 254 255, 257/259, 267/268, 271/274, 286, 291/292, 293/294, 294/296, 296/297, 302/303, 303/304, 306, 307, 312/313, 314, 342/344, 344/348, 355/357, 361, 369/371, 371/372, 375/376, 381/382, 388/391, 391/392, 394, 398/399, 403/404, 404/405, 407, 407/408, 410, 412/413, 414, 424 (hier worden wel gevonden bijlagen tot de missive P), 429;— en in deel II op bladz. 23 (2<i« stuk), 24-26, 45/46, 48/50, 51/53, 57/58, 60/61, 64/65, 66, 67, 69/70, 71/72, 74, 75/76, 77/79, 79/81, 82/83, 88/90, 92/110, 111/114, 117/118, 119/120, 122/123, 125/126, 127/128, 130/131, 137/140, 148/149, 255,259.

Bovendien zijn aanwezig:

tusschen de notulen d.d. 5 en 14 Oct. 1799 een brief met bijlage; —tusschen die d d. 18 April en 7 Mei 1800 afschrift eener aanschrijving van den agent van oorlog d.d. 26 Maart, geregistreerd op fol. 11; — eene minuteele missive, die behoorde geregistreerd te zijn op fol. 149; — tusschen de notulen d.d. 24 Mei en 11 Juni 1800 eene niet geregistreerde missive; — in de notulen d.d. 31 Juli 1800 eene minute en een brief ter verzending (doch niet verzonden?) en een ingekomen stuk, in die notulen behandeld; — bij de notulen d.d. 14 Januari 1801 een recepis van den bode en eene onderhandsche, niet geregistreerde, missive; — bij de notulen d.d. 15 Mei 1801 2 niet geregistreerde stukken.

1385. Register der notulen, met bijlagen, van de commissie; met inhoudsopgave op deel 1. 28 Maart 1799—1801 Mei 15.

2 deelen.

NB. De notulen vangen eerst aan met 30 Mei 1799, daarvóór slechts enkele ingekomen en uitgegane stukken. — Na de notulen d.d. 15 Mei 1801, toen de werkzaamheden der commissie ten dezen opzichte waren afgeloopen, volgt eene rekening van het financieel beheer ter zake en een inventaris van de archieven der vorige cornmissiën en van deze commissie betreffende de burgerwapening.

In het 2de deel eene aanteekening omtrent de goedkeuring van de rekeningen van de raden van discipline.

1386. Concept-rekening van de commissie, over 24 Mei 1799/ 1801 Mei 15. (1801?).

1 stuk.

1387. „ Annotitie-boek van de ontfangen contributiën, 11".— Protocol bevattende aanteekening van den secretaris der com-