is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. De bundels zijn in dorso genummerd: „N°. 2", „N°. 3", „N". 4", „N°. 8", „N°. 5", „N°. 12" en „N°. 10".

In den eersten bundel gaan vooraf 2 brieven d.d. 17 Januari en 23 Juni 1798 resp. aan de municipaliteit van Pesse en J. Kuper te Ruinen; bundel N°. 3 bestaat uit brieven aan en minuten van brieven van het kerspelbestuur van Pesse c.a.

1408. Afgelezen publicatiën van de commissie. 11 Augustus 1798—1799 April 6.

1 omslag.

1409. Stukken betreffende de inning der contributiën voor de gewapende burgermacht van Pesse c a (1800?).

1 omslag.

1410. Verklaring van de commissie ter directie der gewapende burgermacht in Drente, dat Arent Steevens is aangesteld tot luitenant eener compagnie burgers te Pesse c.a. Mei 1797.

1 stuk.

vf. Archief der commissie van huishoudelijke directie van Ruinerwold c. a.

NB. Onder deze commissie behoorde: Ruinerwold.

1411 „Geregistreerde notelen". „C." — Minuteele notulen van de commissie. 31 Augustus 1798—1799 Mei 27.

1 omslag.

1412. Brieven en stukken ingekomen bij en minuten van brieven enz. uitgegaan van de commissie (genummerd Nos. 1—42secundo)- 21 Mei 1797—1800 Mei 24.

1 portefeuille.

NB. Ontbreken Nos. 2 en 23; van enkele nummers zijn lmo'8 en 2d0E aanwezig, terwijl 2 nummers 27 voorkomen.

1413. Brief van de commissie van huishoudelijke directie der gewapende burgermacht van Pesse c.a. aan H. arents Pol, kapitein-commandant van Ruinerwold c a., over afdracht van ontvangen contributie. 23 Maart 1800.

1 stuk.