is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1436. Minuteele notulen van het landschapsbestuur; met bijlagen, als zoodanig aangeduid door de aanteekening „fiat „insertio" in die notulen of „lecta" met aanwijzing van den datum der vergadering op het stuk zelf. 1 Augustus 1805—1807 Mei 16.

23 portefeuilles.

1437. Register der notulen van het landschapsbestuur. 1 Aug. 1805—1806 Augustus 28.

3 deelen.

NB. De notulen over 3 April (gedeeltelijk)—25 April 1806, en 17 Juli (gedeeltelijk)—28 Augustus 1806 zijn tusschen 1880 en 1890 naar de minute afgeschreven.

1438. Concept-aanteekeningen voor de alphabetische indices op de notulen van het landschapsbestuur. 1 Januari—.. Maart 1807.

1 portefeuille.

1439. Alphabetische indices op de notulen van het landschapsbestuur. 1 Augustus 1805 —1807 Februari 28.

2 deelen.

NB. Over het genoemde tijdsverloop werden vervaardigd 11 alphabetische indices (ieder loopende over een gedeelte eener maand of eene maand of langer).

1440. „Register der stukken, voorkomende in de notulen „van den 1 Augustus 1805 tot aan den" 24 April 1806.

1 stuk.

1441. Stukken, ingekomen bij het landschapsbestuur en vermeld in de notulen, doch niet bewaard bij de minuteele notulen of de dossiers enz. 1 Augustus 1805—1806 November 20.

1 portefeuille.

1442. Stukken, gericht aan het landschapsbestuur doch niet in de notulen vermeld. 16 Augustus 1805 — 1807 Mei 7.

1 portefeuille.

1443. Minuten van brieven verzonden door het landschapsbestuur. 1 Augustus 1805—1807 Mei 15.

2 portefeuilles.

NB. Deze brieven zijn genummerd N08. 1—211. Nos. 69, 95, 207 en 208 ontbreken. — N08. 1—185 zijn geregistreerd in het register