is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermeld in Inv. N°. 1444; ook de overige dragen aanteekening van hunne registratie, doch het register, waarin zij werden afgeschreven, is verloren.

1444. Register van brieven, verzonden door het landschapsbestuur. 1 Augustus 1805—1807 Februari 28.

1 deel.

NB. Deze brieven zijn genummerd N08. 1—185.

b. Notulen en bijlagen afkomstig van den Raad van Financiën.

1445. Minuteele notulen van den raad van financiën, met enkele bijlagen. 1 Augustus—31 December 1805.

2 deelen.

1446. Bijlagen tot de minuteele notulen van den raad van financiën over 1 Augustus—31 December 1805, als zoodanig aangeduid door de aanteekening „fiat insertio" in die notulen of „lecta" met aanwijzing van den datum der vergadering op het stuk zelf. 29 Juli—27 December 1805.

1 portefeuille.

1447. Stukken, ingekomen bij den raad van financiën over 1 Augustus—31 December 1805, doch mei als bijlagen aangeduid door de aanteekening in de minuteele notulen „fiat insertio" of de aanteekening op het stuk „lecta", en daarom ook niet in het afschrift der notulen opgenomen. 9 September—27 December 1805.

1 portefeuille.

1448. Concept-notulen van den raad van financiën. 6, 7, 9, 10 en 11 Januari 1806.

1 portefeuille.

NB. De redactie van deze notulen wijkt af van die der minuten.

1440. Minuteele notulen van den raad van financiën; met bijlagen, als zoodanig aangeduid door de aanteekening „fiat