is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze zijn genummerd N08. 15—93.

Ontbreken: de staten over 25 Januari—1 Februari, 1—8 Maart, 15 — 22 Juni, 5 —12 Juli, 22—29 November 1806; 24—31 Januari, 14—28 Februari, 14—21 Maart 1807. Ook zijn er geene voorhanden over 28 Maart—8 Mei 1807.

Gelijke staten over 9 Mei—26 Dec. 1807 zijn te vinden in Inv. N°. 1595.

1499. „Summiere calculative (maand-)staten der apparente „ontvang en uitgave van de respective kantoren van den ontvanger-generaal," over October 1805—1806 Augustus. 1805—1806.

1 omslag.

NB. De staten werden door den ontvanger-generaal ingezonden (bij den raad van financiën?).

De staat over October 1805 omvat zoowel het eigenlijk kantoor van den ontvanger-generaal als dat van de grondschattingen en rantsoenpenningen, sedert 1 Mei 1799 ook onder zijn beheer gebracht. Voor den overigen tijd zijn telkens 2 staten aanwezig. Ontbreken de staten van het kantoor der grondschattingen en rantsoenpenningen over Juni—Augustus 1806.

1500. Korte maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den ontvanger-generaal met betrekking tot zijn eigenlijk kantoor, over Juli 1805- 1807 April. 1805 -1807.

1 portefeuille.

NB. De staten werden door den ontvanger-generaal ingezonden bij (den raad van financiën?).

Over December 1805 is ook een suppletoire staat aanwezig.

Gelijke staten over Mei—September 1807 zijn te vinden in Inv. N°. 1597.

1501. Korte maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den ontvanger-generaal met betrekking tot het kantoor der grondschattingen en rantsoenpenningen, over Juli 1805—1807 April 1805-1807.

1 portefeuille.

NB. De staten werden door den ontvanger-generaal ingezonden (bij den raad van financiën?).

Gelijke staten over Mei—September 1807 zijn te vinden in Inv. N°. 1598.